LABORATÓRIUM NUKLEO - MITOCHONDRIÁLNYCH INTERAKCIÍ

Je veľa nezodpovedaných otázok, ktoré si kladieme a ktoré nás fascinujú. Týkajú sa evolúcie (Ako vznikol život? Ako vznikajú nové biologické druhy?) a bunky (Ako je možné, že to tak úžasne funguje? A prečo sa to občas pokazí? Ako komunikujú medzi sebou časti bunky s vlastnou genetickou informáciou - mitochondrie a jadro?). Tieto problémy študujeme najmä pomocou kvasiniek a analýzy DNA. Teoretické poznatky sa snažíme aplikovať aj do praxe na identifikáciu biologických druhov (DNA čiarový kód, jednoznačná identifikácia patogénov, falšovanie potravín) a terapiu chorôb (migréna) či skonštruovanie kvasiniek vhodných pre biotechnológie (nealkoholické pivo, lieky).