LABORATÓRIUM BUNKOVEJ BIOLÓGIE

Mitochondrie sú esenciálne organely eukaryotických buniek. K ich základným funkciám patrí produkcia ATP v procese oxidatívnej fosforylácie, ale aj regulácia prežívania buniek, nakoľko sa zúčastňujú regulácie programovanej bunkovej smrti. Oba tieto procesy sú striktne závislé na selektívnej permeabilite mitochondriálnych membrán. V našom laboratóriu využívame kvasinky Saccharomyces cerevisiae, ale aj viaceré netradičné kvasinky ako modelový organizmus na štúdium transportu adenínových nukleotidov (ATP, ADP) cez membrány mitochondrií a na štúdium zmien permeability mitochondriálnych membrán prostredníctvom proteínov regulujúcich programovanú bunkovú smrť.