PROTOZOOLOGICKÉ LABORATÓRIUM

Laboratórium je zamerané najmä na štúdium mitochondriálneho metabolizmu prvokov. Modelovými organizmami sú trypanozomatidy, euglény a diplonémy, ktoré sú výbornými modelmi na sledovanie fascinujúcich rôznorodostí biochemických procesov vyplývajúcich z odlišných podmienok života. Patogenita trypanozomatíd robí tento model ešte atraktívnejším, pretože nové poznatky môžu byť využité na účinnejší boj proti chorobám, ktoré spôsobujú. Dôraz sa kladie na oxidačnú fosforyláciu, mitochondriálne proteázy, lipidové zloženie mitochondriálnych membrán a jeho vplyv na procesy v nich prebiehajúce.