PROJEKTY

Projekty riešené v rámci Protozoologického laboratória

 

NADH dehydrogenáza v kinetoplastoch trypanozomatíd
VEGA 1/9151/02, 01/2002-12/2005, hlavný riešiteľ A. Horváth

Komplex I a dýchací reťazec trypanozomatíd
1/3241/06, 01/2006-12/2008, hlavný riešiteľ A. Horváth

Mitochondriálny metabolizmus trypanozomatíd,
VEGA 1/0393/09, 01/2009-12/2012, hlavný riešiteľ A. Horváth

Energetický metabolizmus a mitochondriálne proteázy trypanozomatíd a euglén,
VEGA 1/0664/13, 01/2013-12/2016, hlavný riešiteľ A. Horváth

Proteosyntéza a bioenergetika v mitochondriách trypanozomatíd a euglén,
APVV-0286-12, 10/13-9/17, hlavný riešiteľ A. Horváth 

Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze
APVV-15-0654, 07/2016-06/2020, hlavný riešiteľ I. Hapala, SAVô za PriF UK A. Horváth

Mitochondriálny metabolizmus trypanozomatíd a eugleníd,
VEGA 1/0387/17, 01/2017-12/2020, hlavný riešiteľ Anton Horváth

Úloha medziorganelových interakcií v lipidovej homeostáze
APVV-15-0654, 07/2016-06/2020, hlavný riešiteľ I. Hapala, SAV; za PriF UK A. Horváth

Poznámka - publikácie napísané s podporou jednotlivých grantov sú uvedené v časti PUBLIKÁCIE