Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

CONTACTS

  Room Telephone Teleph. extension
Head of Department      
doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. CH1 - 241 +421 (2) 9014 9539 539
Deputy head of Department      
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (2) 90 14 9402 402
Secretary of Department      
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2007 398
Administrative      
Ing. Hana Chovancová CH1- 239 +421 (2) 90 14 1107 , 2072 160
email v tvare: meno.priezvisko@uniba.sk
Emeritus professors:      
prof. RNDr. Jordan Kolarov, DrSc. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398 398
prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202 202
Teachers:      
Mgr. Filip Brázdovič, PhD. CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507 507
Mgr. Andrea Cillingová, PhD. CH1 - 204 +421 (2) 90 14 9507 507
RNDr. Ingrid Bhatia, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398 398
RNDr. Petra Čermáková, PhD. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 2121 546
doc. RNDr. Anton Horváth, CSc. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 9546 546
Mgr. Stanislav Huszár, PhD. CH1 - 216 +421 (2) 90 14 9548 548
Mgr. Petra Chovančíková CH1 - 208 +421 (2) 90 14 9398  
prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc. CH1 - 240 +421 (2) 90 14 9452 402
doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD. CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547 547
Mgr. Hana Lichancová, PhD. CH1 - 206   532
doc. RNDr. Marek Mentel, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 9398 398
Ing. Martina Neboháčová, PhD. CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202 202
prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc. CH1 - 242 +421 (2) 90 14 9402 402
doc. Mgr. Peter Polčic, PhD. CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2006 398
Ing. Pavol Sulo, CSc. CH1 - 227 +421 (2) 90 14 9611 611
RNDr. Ingrid Sveráková, PhD. CH1 - 212 +421 (2) 90 14 2120 546
doc. RNDr. Igor Zeman, PhD CH1 - 209 +421 (2) 90 14 2007 398
Mgr. Júlia Zemanová, PhD. CH1 - 216 +421 (2) 90 14 2011 548
PhD. Students:      
Mgr. Katarína Gaštanová CH1 - 212 +421 (2) 90 14 9546 546
Mgr. Kristína Bučková CH1 - 212  +421 (2) 90 14 9546 546
Mgr. Martin Forbak CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547 547
Mgr. Henrich Gašparovič CH1 - 214 +421 (2) 90 14 9547 548
Mgr. Viktória Hodorová CH1 - 206   532
Mgr. Zuzana Konyariková CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548 548
Mgr. Adrian Pál CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548 548
Mgr. Karin Savková CH1 - 213 +421 (2) 90 14 9547 547
Mgr. Barbora Šeligová CH1 - 225 +421 (2) 90 14 9611 611
Mgr. Martina Šilonová CH1 - 225 +421 (2) 90 14 9611 611
Mgr. Michaela Trstenská CH1 - 211   398
Mgr. Romana Vrzoňová CH1 - 226 +421 (2) 90 14 9202 202
Mgr. Monika Záhorszká  CH1 - 215 +421 (2) 90 14 9548 548
Technicians:      
Anna Blahová CH1 - 216 +421 (2) 90 14 9548 548
Darina Luknárová CH1 - 202 +421 (2) 90 14 9536 536