Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

STAFF

Mgr. Barbora Benešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CEM, daily)

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
548
Room
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 507
Room
CH1-204
Publications

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 546
Room
CH1-212
Publications

Mgr. Martin Forbak

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX, daily)

Mgr. Vladimír Heger

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (3.dBIX_CEM, daily)

doc. RNDr. Anton Horváth, CSc.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
docent vysokej školy, univerzity
Telephone
02/602 96 546
Room
CH1-212
Publications

Mgr. Stanislav Huszár, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 548
Room
CH1-216
Publications

Ing. Hana Chovancová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
sekretariát
Telephone
02/602 96 160
Room
CH1-239