Faculty of Natural
Sciences
Comenius University Bratislava

STAFF

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (4.dBIX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Katarína Benediková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX, daily)

RNDr. Ingrid Bhatia, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
548
Room
ch1-216

Mgr. Pavol Boďo

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (3.dBIX_CEM, daily)

Mgr. Mahdi Bozorgnia

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_BMC, daily)

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publications

Mgr. Barbora Bučková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (4.dBIX, daily)

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Telephone
02/602 96 507
Room
CH1-204
Publications

Mgr. Ulrika Duľová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CEM, daily)