Faculty of Natural
Sciences
Comenius University in Bratislava

STAFF

M.Sc. Amnah Ahmed

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CEM, daily)

Mgr. Martina Belková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX_CHU, daily)
Publications

Mgr. Barbora Benešová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (2.dBIX_CEM, daily)

Anna Blahová

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
technik a laborant v biologických odboro
Telephone
548
Room
ch1-216

Mgr. Filip Brázdovič, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

Mgr. Barbora Bučková

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX, daily)

Mgr. Andrea Cillingová, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 507
Room
CH1-204
Publications

RNDr. Petra Čermáková, PhD.

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
02/602 96 546
Room
CH1-212
Publications

Mgr. Henrich Gašparovič

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (1.dBIX, daily)

Mgr. Vladimír Heger

Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie
PhD Student (4.dBIX_CEM, daily)
Publications