Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DOLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalárske štúdium
Odovzdanie bakalárskych prác do 27.5.2019 vrátane
Obhajoby bakalárskych prác  18.6.2019 - 19.6.2019
Magisterské štúdium
Posterová prezentácia diplomových prác 26.4.2019
Odovzdanie diplomových prác do 13.5.2019  vrátane
Obhajoby diplomových prác 28.5.-29.5.2019
Štátne skúšky  11.6.2019
Doktorandské štúdium
Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške 28.2.2019
Dizertačná skúška 21.3.2019
Opravné termíny 19.8.2019 - 30.8.2019
Prijímacie pohovory
Magisterské štúdium 27.6.2019
Doktorandské štúdium 20.6.2019