Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DôLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalárske štúdium
Odovzdanie bakalárskych prác 31.5.2020
Obhajoby bakalárskych prác  18.6.-19.6.2020
Magisterské štúdium
Posterová prezentácia diplomových prác 23.4.2020
Odovzdanie diplomových prác 31.5.2020
Obhajoby diplomových prác15.6.-16.6.2020
Štátne skúšky  25.6.-26.6.2020
Doktorandské štúdium
Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške 29.2.2020
Dizertačná skúška
Opravné termíny 17.8.2020-31.8.2020
Prijímacie pohovory
Doktorandské štúdium 24.6.2020

Magisterské štúdium