Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

DOLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalárske štúdium
Odovzdanie bakalárskych prác do 25.5.2020 vrátane
Obhajoby bakalárskych prác  15.6.2020 - 16.6.2020
Magisterské štúdium
Posterová prezentácia diplomových prác v týždni 6.4.2020 do 10.4.2020
Odovzdanie diplomových prác 4.5.2020  vrátane
Obhajoby diplomových prác 26.5.2020 -27.5.2020
Štátne skúšky  17.6.2020
Doktorandské štúdium
Odovzdanie písomných prác k dizertačnej skúške 29.2.2020
Dizertačná skúška do 30.3.2020
Opravné termíny 17.8.2020-31.8.2020
Prijímacie pohovory
Magisterské štúdium
Doktorandské štúdium