ZAMESTNANCI

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

doc. RNDr. Jana Korduláková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent
+421 2 9014 9547
Ch1-214

Darina Luknárová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
technik
+421 2 9014 9536
CH1-202

doc. RNDr. Marek Mentel, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent
+421 2 9014 9398
CH1-209

prof. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
profesor
+421 2 9014 9539
CH1-241, CH1-213

Ing. Martina Neboháčová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent
+421 2 9014 9202
CH1-226

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
profesor
+421 2 9014 9402
CH1-242, CH1-206

doc. Mgr. Peter Polčic, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
docent
+421 2 9014 2006
CH1-209

Mgr. Karin Savková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
výskumný pracovník

Ing. Pavol Sulo, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
výskumný pracovník
+421 2 9014 9611
CH1-227

RNDr. Ingrid Sveráková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Chemická sekcia, Katedra biochémie
odborný asistent
+421 2 9014 2120
CH1-212
1 [2] 3