Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

PROFESORI A DOCENTI

Meno

Obdobie pôsobenia 

na katedre

Habilitácia (doc.) Inaugurácia (prof.)
Baráth Zoltán  1974-1985 1979
Farkaš Vladimír 1994-2001* 1998
Greksák Miloslav  1960-1975
1990-2000*
1990
Horváth Anton  1988-doteraz 2005
Kolarov Jordan  1968-1973
1990-doteraz
1990 1993
Kollárová Marta  1970-doteraz 1985 2000
Korduláková Jana     2003-doteraz                        2012

Kováč Ladislav 

                      

1957-1970
1990-doteraz

1961 1991
Kozák Július   1969-1989 1981
Kužela Štefan   1965-1972
1990-2004
1990 1993
Mikušová Katarína  1988-doteraz 2005
Nosek Jozef  1995-doteraz 2000 2008
Polčic Peter 2005- doteraz 2012
Šmigáň Peter   1967-1977
1990-2000* 
1990
Turňa Ján  1978-1992 1987 2004
Zelinka Ján  1974-1987 1964 1980
Zeman Igor 1995-doteraz 2015
*externý učiteľ