Registratúrne stredisko fakulty - archív

PhDr. Katarína Šípošová

Email: prif.archivuniba.sk

Úradné hodiny:  streda: 9:00 hod. - 14:00 hod. 

Telefón: +421 2 9014 9384

Miestnosť: pavilón B1, číslo dverí 208