Oddelenie ľudských zdrojov

Vedúca oddelenia
Mgr. Vladimíra Kuzma Regrútová
9014 2020, pavilón B2, č. dv. 312

Referát personalistiky a ekonomiky práce

Vedúca referátu  
Mgr. Eva Šotníková
9014 9751, pavilón B2, č. dv. 312

Mgr. Petra Jánová Ryšavá
9014 9666, pavilón B2, č. dv. 314
Bc. Tamara Martanovičová
9014 2064, pavilón B2, č. dv. 313
Ivanka Pastieriková
9014 9650, pavilón B2, č. dv. 313
Veronika Švajdlenková
9014 2170, pavilón B2, č. dv. 314

Referát mzdovej učtárne

Magdaléna Bednáriková
9014 9730, pavilón B2, č. dv. 316
Darina Granecová
9014 9157, pavilón B2, č. dv. 316
Ing. Anna Guzmová
9014 9152, pavilón B2, č. dv. 315
Zita Štubniaková
9014 9583, pavilón B2 č. dv. 315