Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Ing. Gerhard Grueber
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Vedúci oddelenia rozpočtu a účtovníctva
Telefón na pracovisko  +421 2 9014 9248
Email  gerhard.grueberuniba.sk

Všetci zamestnanci oddelenia

Zamestnanci podľa referátov:

Referát účtovníctva

Referát objednávok a faktúr

Referát rozpočtu a financovania

Referát evidencie a správy majetku

Referát pracovných ciest

Referát verejného obstarávania