Oddelenie rozpočtu a účtovníctva

Mgr. Monika Dzurovčinová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva,
Vedúca oddelenia rozpočtu a účtovníctva
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9248
Miestnosť CH1-110
Email monika.dzurovcinovauniba.sk

Referát účtovníctva

Zlata Arnoldová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9570
Miestnosť B2-306
Email zlata.arnoldovauniba.sk

Ing. Jana Baková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2033
Miestnosť B2-306
Email jana.bakovauniba.sk

Mgr. Kristína Čepelová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2034
Miestnosť B2-306
Email kristina.cepelovauniba.sk

Referát objednávok a faktúr

Saskia Krajčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.

Bc. Terézia Péková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9590
Miestnosť CH1-108
Email terezia.pekovauniba.sk

Ružena Poláčková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2036
Miestnosť CH1-108
Email ruzena.polackovauniba.sk

Danka Zaťková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2023
Miestnosť CH1-108
Email danka.zatkovauniba.sk

Referát rozpočtu a financovania

Ing. Jana Lukáčová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9534
Miestnosť CH1-109/D
Email jana.lukacovauniba.sk

Ing. Mgr. Miriam Guzmová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2039
Miestnosť CH1-109/D
Email miriam.guzmovauniba.sk

Martina Orgoňová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2047
Miestnosť B2-208
Email martina.orgonovauniba.sk

Referát evidencie a správy majetku

Darina Ševcová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
Vedúca referátu evidencie a správy majetku
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9687
Miestnosť G-310
Email darina.sevcovauniba.sk

Mgr. Elena Zemanová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka,
Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2018
Miestnosť G-310
Email elena.zemanovauniba.sk

Referát pracovných ciest

Mgr. Paulína Belová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2030
Miestnosť B2-311
Email paulina.belovauniba.sk

Mgr. Katarína Heribanová
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctvareferent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 9387
Miestnosť B2-311
Email katarina.heribanovauniba.sk

Referát verejného obstarávania

Mgr. Denisa Martišková
Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Oddelenie rozpočtu a účtovníctva
referent v administratíve, i. n.
Telefón na pracovisko +421 2 9014 2041
Miestnosť CH1-109/A
Email denisa.martiskovauniba.sk