Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Referát CO

František Tomečko

Telefón: 60296 243,

Miestnosť: pavilón G, -3 posch., 23