Referát právnych služieb

Úradné hodiny:

Pondelok - štvrtok: 13.00 - 15.00 hod.

JUDr. Dagmar Forbaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Referát právnych služieb
právnik, i. n.
+421 2 9014 9504
CH2-119