Referát právnych služieb

Úradné hodiny:

Pondelok - štvrtok: 13.00 - 15.00 hod.

Mgr. Jakub Lánczos

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Dekanát, Úsek tajomníka, Referát právnych služieb
právnik
+421 2 9014 9504