Referát právnych služieb

Právnička fakulty

JUDr. Dagmar Forbaková
Telefón: +421 2 9014 9504
Klapka: 9504
Miestnosť: pavilón CH 2, č. dv. 119
Email: dagmar.forbakovauniba.sk

Úradné hodiny:

Pondelok - štvrtok: 13.00 - 15.00 hod.