bývalá Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Oznamujeme, že k 1. 1. 2021 vznikla zlúčením 

nová Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky  > fyzgis.fns.uniba.sk/

Najnovšie významné publikácie katedry (ukážka titulných listov)

Dovoľujeme si upozorniť na najnovšie publikácie členov katedry
Prehľad všetkých (a niektoré na stiahnutie) nájdete na stránke O katedre v časti "Publikačná činnosť (prehľad)" alebo na stránkach príslušných projektov (časť "Projekty" na stránke O katedre)
Záujemcovia o publikácie sa môžu obrátiť na prvého autora z katedry (kontakty) prípadne na knižnicu katedry 


Prírastky v knižnici a mapovom archíve katedry (ukážka obálok)

Nové tituly aj pre Vaše štúdium... Viac nájdete na stránke Archívy a knižnica


Ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác

Aktuálnu katedrovú ponuku tém bakalárskych prác pre ZEP a upGE a diplomových prác pre mZ-FI nájdete na stránke Ponuka tém, pokyny a formulár k jej zadaniu na stránke Zadanie práce


Ponuky práce

Prípadné aktuálne ponuky práce rôznych inštitúcií blízke fyzickej geografii nájdete na našom facebooku