Naše skratky (oplatí sa pamätať)

O katedre > Publikačná činnosť

fns.uniba.sk/MonografieNaKfg – prehľad všetkých monografií, resp. ich častí katedry, niektoré sú na stiahnutie

fns.uniba.sk/SkriptaNaKfg – prehľad všetkých vysokoškolských učebníc a skrípt katedry, niektoré sú na stiahnutie 
– online skriptá majú svoje priame linky:
     fns.uniba.sk/GeomorfoSkripta
     fns.uniba.sk/FGRegionalizaciaTexty
     fns.uniba.sk/SkriptaGrassGis
     fns.uniba.sk/SkriptaPython

fns.uniba.sk/ZbornikyNaKfg – prehľad konferenčných zborníkov vydaných alebo editovaných (aj) na katedre od roku 1994


Štúdium

fns.uniba.sk/PredmetyNaKfg – všetko o predmetoch

fns.uniba.sk/ExkurzieNaKfg – pokyny ku všetkým aktuálnym exkurziám a terénnym cvičeniam na jednom mieste

fns.uniba.sk/TemyNaKfg – kompletná ponuka tém záverečných prác

fns.uniba.sk/PraceNaKfg – všetko o záverečných prácach (ponuka tém, zadanie práce, ako písať práce, odovzdanie práce)

fns.uniba.sk/ServerNaKfg – ponúkame študentský server pre Vašu prácu

fns.uniba.sk/Geomorfoalbum – prispejte do katedrového online Albumu foriem reliéfu a reliéfotvorných procesov a získajte tak body naviac v predmete Geomorfológia 


Podujatia > Iné

fns.uniba.sk/mMK – "Memoriál Mladena Kolényho" – tradičný minifutbalový turnaj slovensko-českých geografov, organizovaný geografickou sekciou našej fakulty


Škola škole

fns.uniba.sk/SkolaSkole – ponuka prednášok / besied o prírode základným a stredným školám


Archívy a knižnice

fns.uniba.sk/ArchivyNaKfg – mapové archívy, archív záverečných prác a knižnica (výpožičky, katalógy...)