Skriptá GRASS GIS

Grass GIS: Geovedné aplikácie

Libor Burian, Marián Jenčo a Miloš Rusnák

2015

 

Na stiahnutie 

Len text skrípt (5 MB)  >> GRASS GIS: Geovedné aplikácie .PDF 

Len podklady na cvičenia (13 MB)  >> GRASS GIS cvičenia .ZIP  


Všetko spolu (18 MB)  >> .ZIP


Ako citovať

BURIAN, Libor, JENČO, Marián a RUSNÁK, Miloš: GRASS GIS: Geovedné aplikácie [online]. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta a Slovenská akadémia vied, Geografický ústav, 2015. 103 s. + dáta na cvičenia. ISBN 978-80-223-3804-2. [cit. rok-mesiac-deň]. Dostupné z: www.fns.uniba.sk/SkriptaGrassGis