Štúdium

Stupeň (titul) Názov študijného programu Dĺžka štúdia
Bc. Geografia a geoekológia pre krajinné plánovanie 3 roky
Mgr. Fyzická geografia a geoinformatika 2 roky
PhD. (denná forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 4 roky
PhD. (externá forma) Fyzická geografia, geoekológia a geoinformatika 5 rokov
Info pre záujemcov o štúdium  >>>


>> Študijné ročenky (= študijné plány aktuálneho akademického roka) (na stránke fakulty)  
      pre Bc. a Mgr. stupeň štúdia | pre PhD. stupeň štúdia

>> Konzultačné hodiny vyučujúcich


Informácie k predmetom

Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe – všetky pre aktuálny rok na jednom mieste

Katedrový server pre študentov

Votr = alternatívny AIS

Mobillity

Záverečné práce

Štátne skúšky


Aktuálne info

Oznamujeme, že k 1. 1. 2021 vznikla zlúčením 

nová Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky  > fyzgis.fns.uniba.sk/Zmena názvu katedry a platné názvy študijných odborov

V januári 2021 sa Katedra fyzickej geografie a geoekológie transformovala do Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky


Od septembra 2019 platí nový pre všetky študijné programy našej katedry zhodný názov študijného odboru

– Vedy o Zemi, [angl. Earth Sciences]

Pre pedagogické kombinácie platí zhodne

– Učiteľstvo a pedagogické vedy, [angl. Teacher Training and Education Science]


Nezabudnite, prosím, na obe tieto zmeny pri písaní všetkých druhov Vašich prác (názov katedry i študijného odboru sa uvádza na ich titulnom liste)

Upozornenie študentom katedry

Katedra na komunikáciu so svojimi študentmi používa výlučne ich oficiálnu e-mailovú adresu ...@uniba.sk

Nájdete ju vo svojom AISe

Všetko o univerzitnom e-maile Office 365 (včítane návodu na presmerovanie pošty) nájdete na stránke CIT UK


Upozornenie užívateľom katedrového servera "KFG"

Na základe aktuálnej praxe dôrazne upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia 

Všetko o serveri nájdete na stránke Server na KFG