Votr = alternatívny AIS

Votr – alternatívne rozhranie pre AIS – vytvorené študentmi Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK pre rýchlejší spôsob, ako sa zapísať na skúšky, prezrieť si vlastné hodnotenia a skontrolovať si počet kreditov.

 

Dôležité

Votr neobsahuje všetky funkcionality AIS  

Zaujímavé

Votr je funkčný i pre učiteľov a doktorandov