Informácie k predmetom

Informačné listy všetkých predmetov

na webe fakulty (DOC, ZIP)   

alebo v AIS po prihlásení – možné sú rôzne cesty (ukážky prostredia  >> 01 a 02):  

  • napr. > Študijné programy > Register predmetov alebo
  • vo formáte .PDF > Študijné programy > Elektronická nástenka predmetov v oboch bežcoch


Informačné listy predmetov študijných programov katedry

Pozn. Súbory sú priebežne aktualizované – obsahujú sylaby aj nových výberových predmetov. 

 

Exkurzie, terénne cvičenia a terénne praxe katedry

prehľad včítane termínov a pokynov pre aktuálny akademický rok  >> na stránke Exkurzie...

 

Ďalšie informácie k niektorým predmetom katedry

predmety 1. (Bc.) stupňa 

predmety 2. (Mgr.) stupňa 

predmety 3. (PhD.) stupňa