Predmety 3. stupňa (PhD.)

Špeciálne informácie k niektorým predmetom

žiadne info


Upozornenie

Dovoľujeme si upozorniť na Publikačné minimum (podmienka) pre pripustenie k obhajobe dizertačnej práce   >>  viac na stránke PhD. štátnych skúšok