Predmety 1. stupňa (Bc.)

Špeciálne informácie k niektorým predmetom
Upozornenie

Informácie ku všetkým exkurziám a terénnym cvičeniam a terénnym praxiam  >> na stránke Exkurzie...


Biogeografia

Fyzická geografia 1

Fyzická geografia 2

Fyzická geografia 3

Geológia a litogeografia

Geomorfológia

Geografická regionalizácia a systematika (1)

Hydrológia a hydrogeografia

Samostatná práca na bakalárskej téme z geoekológie

Seminár k bakalárskej práci z geoekológie 1 a 2  >>>

Základy pedológie a pedogeografie