Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe

Bakalárske

Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie | pre 1. ročník ZEkP | 10. – 14. 6. 2019 | vedúci – RNDr. Ivan Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF | záväzná prihláška

Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie | pre 1. ročník uGE | 10. – 14. 6. 2019 | vedúci – doc. RNDr. D. Pivko, PhD. (Katedra geológie a paleontológie) | organizátor – RNDr. Ivan Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF | záväzná prihláška

Exkurzie z geoekológie | pre 2. ročník ZEP | päť piatkov okolo Bratislavy v marci až máji | vedúci – RNDr. Ivan Ružek, PhD. | info (harmonogram, pokyny, mapa trás)

Exkurzia z fyzickej a humánnej geografie | pre 2. ročník uGE | 12. – 17. 5. 2019 | vedúci – RNDr. Ivan Ružek, PhD. / Mgr. Marcel Horňák, PhD. (Katedra humannej geografie a demogeografie) | program 2019 .PDF

Exkurzia z fyzickej geografie | výberový predmet | 10. – 14. 6. 2019 | vedúci – RNDr. Ivan Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF | záväzná prihláška


Magisterské

Terénne cvičenia z litogeografie a geomorfológie | pre 1. ročník mZ-FI | 27. 5. – 1. 6. 2019 | Pohronie | kontakt Mgr. Juraj Procházka, PhD.

Terénne cvičenia z pedogeografie, biogeografie a geoekológie | pre 1. ročník mZ-FI
| pedo 1 | ....... | ........... | doc. Ing. Peter Pišút, PhD.
| pedo 2| .......... | .......... | RNDr. Marián Jenčo, PhD.
| bio | ........ | ....... | RNDr. Ivan Ružek, PhD.
| geoeko | ...... | ....... | doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Fyzickogeografická exkurzia | výberový predmet | 10. – 14. 6. 2019 | vedúci – RNDr. Ivan Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF | záväzná prihláška


kontakty