Exkurzie, terénne cvičenia, terénne praxe

Bakalárske

Terénne cvičenia a exkurzia z geológie a geomorfológie | pre 1. ročník ZEkP | 11. – 15. 6. 2018 | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF

Terénna prax a exkurzia z geológie a geomorfológie | pre 1. ročník uGE | 11. – 15. 6. 2018 | vedúci – doc. RNDr. D. Pivko, PhD. (Katedra geológie a paleontológie) | organizátor – RNDr. Ivan Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF

Exkurzie z geoekológie | pre 2. ročník ZEP | päť piatkov okolo Bratislavy v marci až máji | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | info (harmonogram, pokyny, mapa trás)

Terénna prax a exkurzia z fyzickej a humánnej geografie | pre 2. ročník uGE | .......... | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD.

Exkurzia z fyzickej geografie | výberový predmet | 11. – 15. 6. 2018 | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF


Magisterské

Terénne cvičenia z litogeografie a geomorfológie | pre 1. ročník mZ-FI | ...... | zabezpečuje Mgr. J. Holec, PhD.

Terénne cvičenia z pedogeografie, biogeografie a geoekológie | pre 1. ročník mZ-FI
| pedo 1 | ....... | ........... | Ing. P. Pišút, PhD.
| pedo 2| .......... | .......... | RNDr. M. Jenčo, PhD.
| bio | ........ | ....... | RNDr. I. Ružek, PhD.
| geoeko | ...... | ....... | doc. RNDr. V. Falťan, PhD.

Fyzickogeografická exkurzia | výberový predmet | 11. – 15. 6. 2018 | vedúci – RNDr. I. Ružek, PhD. | plagát (stručné info) | predbežný program .PDF


kontakty


Ponuka iných katedier

Predmet Exkurzia Ekosystémy Zeme

Exkurzia EKVÁDOR A KOLUMBIA 2018 (25. 1. až 16. 2. 2018) ponúka oboznámiť sa s pestrou vzorkou ekosystémov tropickej Ameriky, spoznať miestnu kultúru, kuchyňu, spotiť sa pri peších exkurziách a oddýchnuť si pri pozorovaní života na Pacifickom pobreží

Info (program, cena, kontakt)  .PDF