Záverečné práce

Zadanie bakalárskej / diplomovej práce

Pokyny (a tipy) pre písanie záverečných prác
(platia primerane aj pre rigorózne práce a habilitačné práce)


Formuláre

>> Návrh zadania bakalárskej / diplomovej práce   .DOCX  
(povinný pre bZKI, bupGE, mZ-FI a mupGE na našej katedre)  

>> Osnova posudku záverečnej práce  >> .DOCX 
(odporúčaná pre práce vypracované na našej katedre; určuje minimálny obsah posudku – povinné údaje)


Manuál k protokolu originality

Ako čítať a interpretovať „Protokol o kontrole originality“ z CRZP  >>  .PDF