Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Záverečné práce

Ponuka tém bakalárskych prác a diplomových prác 
(ponuku tém dizertačných prác zverejňuje len fakulta  >>> na stránke doktorandského štúdia)

Zadanie bakalárskej / diplomovej práce

Pokyny (a tipy) pre písanie záverečných prác
(platia primerane aj pre rigorózne práce a habilitačné práce)

Odovzdanie práce


Formuláre

>> Návrh zadania bakalárskej / diplomovej práce   .DOCX  
(povinný pre ZEP, upGE, mZ-FI a mupGE na našej katedre)  POZOR, TREBA POUŽIŤ TOTO NOVÉ TLAČIVO! (zmena v septembri 2018)

>> Osnova posudku záverečnej práce  >> .DOCX 
(odporúčaná pre práce vypracované na našej katedre; určuje minimálny obsah posudku – povinné údaje)


Manuál

Ako čítať a interpretovať „Protokol o kontrole originality“ z CRZP  >>  .PDF