Katedrový server pre študentov

Študenti našej katedry môžu používať na prácu v prostrediach ArcGIS 10.1, GRASS GIS a Quantum GIS a ako úložisko dát katedrový študentský server "KFG"

INFORMÁCIE o spôsoboch pripojenia na server "KFG"  z fakultnej/mimofakultnej siete   >> .PDF

Dôležité

Upozorňujeme na nevyhnutnosť odhlasovania sa po ukončení Vašej práce na katedrovom serveri "KFG". V prípade neodhlásenia sa väčšieho počtu užívateľov sa server neúmerne spomaľuje a je nutný jeho reštart, pri ktorom budú odpojení aj jeho aktívni užívatelia