Podujatia

(spolu)organizované katedrou

Exkurzie a terénne praxe s prírodovedným zameraním

prehľad včítane termínov a pokynov pre aktuálny, resp. nasledujúci akademický rok  >>  na stránke Exkurzie...

Klub učiteľov geovied

Klub združuje učiteľov základných a stredných škôl vyučujúcich o neživej i živej prírode

Klub je samostatnou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti pri SAV

Klub organizuje celoživotné vzdelávanie, exkurzie, popularizačné prednášky nielen pre učiteľov geovied


Organizátor – RNDr. Ivan Ružek, PhD.


Aktuálny program (pozvánky a pod.) nájdete

   >> na vlastnej stránke klubu 

   >> v kalendári najbližších udalostí Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky

   >> na stránke bývalej Katedry fyzickej geografie a geoekológie venovanej činnosti KUG

Konferencie – Semináre – Workshopy

Pripravované...

...

Minulé...

10. – 12. 09. 2013 Ružomberok | "Geografia a integrovaný výskum krajiny" | vedecká konferencia pri príležitosti nedožitého jubilea významného slovenského geografa prof. RNDr. Michala Zaťka, CSc., a 10. výročia založenia Katedry geografie na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

24. – 28. 06. 2013 Stará Lesná | "Carpatho-Balkan-Dinaric Conference on Geomorphology" | medzinárodná vedecká konferencia k 50. výročiu založenia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie

28. – 30. 4. 2012 Bratislava | "First TOPO-EUROPE Young Researcher Workshop" (FTYRW)

9. – 12. 4. 2011 Smolenice | EUROCORES – TOPO-EUROPE – Source & Sink Workshop "Late Miocene Trans-Paratethys Regional Scale Evolution of the Danube River Basin – Western Black Sea System & Danube Catchment Area Paleogeography and Geodynamics"

17. 3. 2010 Bratislava | "Krajina, príroda, biosféra" | vedecká konferencia pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc.

8. – 12. 9. 2003 Bratislava | "Carpatho-Balkan Conference on Geomorphology" | medzinárodná vedecká konferencia k 40. výročiu založenia Karpatsko-balkánskej geomorfologickej komisie

Mohlo by Vás zaujímať...

Konferenčné zborníky vydané alebo editované (aj) na katedre (od roku 1994)