Prednášky Klubu učiteľov geovied

Aktuality

Upozorňujeme, že po reorganizácii pracovísk našej fakulty v januári 2021 sa zmenil názov katedry organizujúcej činnosť Klubu učiteľov geografie

Stránka nového pracoviska >>

Stránka Klubu učiteľov geovied pri SGS pri SAV (KUG)  >>


V čase pandemickej situácie sa prednášky KUG uskutočňujú on-line v prostredí MS Teams alebo ZOOM


O Klube učiteľov geovied

Klub učiteľov geovied združuje učiteľov základných a stredných škôl vyučujúcich o neživej i živej prírode

Klub učiteľov geovied je samostatnou odbornou skupinou pri Slovenskej geologickej spoločnosti

Klub učiteľov geovied organizuje celoživotné vzdelávanie, exkurzie, popularizačné prednášky nielen pre učiteľov geovied


Predseda – doc. RNDr. Lídia Turanová, PhD.

Organizátor – RNDr. Ivan Ružek, PhD.


Aktuálny program (pozvánky a pod.) nájdete aj

   >> na vlastnej stránke klubu 

   >> v kalendári najbližších udalostí Katedry fyzickej geografie a geoinformatiky

Archív (prehľad prednášok)

Školský rok 2023/24


Školský rok 2022/23


Školský rok 2021/22

 

Školský rok 2020/21

 
 

Školský rok 2019/20

 

Školský rok 2018/19

 
 
 

Školský rok 2017/18

 
 
 

Školský rok 2016/17

 
 
 

Školský rok 2015/16

 

Školský rok 2014/15


Školský rok 2013/14


Školský rok 2012/13

 
 
 
 
 

Školský rok 2011/12

 
 
 
 
 

Školský rok 2010/11

 
 
 
 

Školský rok 2009/10