Memoriál Mladena Kolényho

About


Minifutbalový turnaj slovensko-českých geografov – "Memoriál Mladena Kolényho" – organizujú každoročne v decembri katedry Geografickej sekcie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Prvýkrát sa konal ako "Futbalový turnaj o putovný geografický pohár" v roku 1999

Časom sa (nepravidelnými) účastníkmi turnaja stali okrem fakultných tímov a tímu z Geografického ústavu SAV v Bratislave aj družstvá z ďalších mimobratislavských (Banská Bystrica, Košice, Nitra, Prešov, Ružomberok) a dokonca aj bratských zahraničných geografických pracovísk (Brno, Olomouc, Ostrava, Plzeň, Praha)

Je nám cťou, že na návrh účastníkov turnaja z roku 2007 nesie toto športovo-spoločenské podujatie pomenovanie po našom nezabudnuteľnom kolegovi RNDr. Mladenovi Kolénym, CSc., niekoľkonásobnom víťazovi súťaže o najsympatickejšieho hráča turnaja, legendárnom brankárovi nášho tímu – "Fyzickej". Mladenko pôsobil na našej katedre od roku 1990 až do svojej smrti v roku 2007  > dielo .PDF


201920182017 | 2016 | 2015 | 2014