2018/04/24 Prednášky Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D.

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

si dovoľuje pozvať Vás na prednášky:

  • „Vývoj využívání krajiny od první poloviny 19. století do současnosti“ (Štúdie z Českej republiky)
  • „Militární překážky, objekty a tvary na vybraných německých mapách v roce 1938-1945“

Mgr. Peter Mackovčin, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci)

v utorok 24. 4. 2018 o 13:00 hod. v miestnosti B1-444

Plagát

Plagát   [.jpg]  [.pdf]