2017/04/25 Prednáška o geomorfologických procesoch na dunách pri Michiganskom jazere v USA

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

pozýva na prednášku prof. Zorana Kilibardu z Indiana University Northwest, USA.

na tému geomorfologických procesov na dunách pri Michiganskom jazere v USA.

„Seasonalgeomorphic processes and rates of sand movement at MountBaldy dune in Indiana, USA“

Kedy: v utorok, 25. apríla 2017 o 14:00 hod. v B1-444 (zasadačka KFGaG)

Viac informácií v pozvánke.

Za organizátorov

Juraj Holec, PhD.

Comenius University in Bratislava, Faculty of Natural Sciences
Department of Physical Geography and Geoecology
Mlynska dolina, Ilkovičova 6
842 15 Bratislava 4
Slovakia

E-mail: juraj.holec(at)uniba.sk
Phone:+421 (0)2 602 96 262
Room: B1-445

Plagát