2018/03/06 Prednáška "Efekt manažmentu na erózne procesy"

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave    

dovoľuje si pozvať Vás na prednášku

Mgr. Anna Smetanová, PhD.

(RG Ecohydrology and Landscape Evaluation, Institute of Ecology, Technical University Berlin, Germany)

Efekt manažmentu na erózne procesy.  Viacmierkový prístup.

[Land management effect on land surface processes. Multiscale approach]

utorok 6. marca 2018 o 10:00 hod.

Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Mlynská dolina, miestnosť B1-435

Vítaní sú všetci záujemcovia i študenti všetkých ročníkov a programov.

Kontakt na organizátora

Katedra fyzickej geografie a geoekológie PriF UK

RNDr. Zora Machová, zora.machova @ uniba.sk