2017/06/06 Prednášky na Katedre fyzickej geografie a geoekológie

Pozvánka na prednášku .pdf

Katedra fyzickej geografie a geoekológie

si Vás dovoľuje pozvať na sériu prednášok:

Piotr Swarczewski (University of Warsaw):

"Natural and anthropogenic environment changes during the Holocene – records in fluvial, lake, aeolian and slope environments (examples from Poland and Slovakia)"

"The use of archival topographical maps for land use changes and river channel patern analyses (examples from Central Poland)"

Ewa Smolska (University of Warsaw):

"Record of soil and gully erosion in sediments on examples from lakeland area (Płock area and Suwałki Lakeland)"

v utorok 6. 6. 2017 od 13:30 hod.

v zasadačke Katedry fyzickej geografie a geoekológie B1-444

Tešíme sa na Vašu účasť

Peter Pišút, peter.pisutuniba.sk