Prezentácia publikácie Slavík a kol. 2016

Na pôde Národnej rady Slovenskej republiky sa 10. mája 2017 pod záštitou:

  • Andreja Hrnčiara, podpredsedu NR SR a primátora mesta Martin, 
  • Iva Nesrovnala, prezidenta Únie miest Slovenska a primátora Hlavného mesta SR Bratislavy, a 
  • Milana Triznu, dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,

konal odborný seminár s ústrednou prednáškou Vladimíra Slavíka „Etapy územno-správneho usporiadania Slovenska a hľadanie inšpirácií pre pokračovanie reformy verejnej správy v Slovenskej republike“, spojený s prezentáciou publikácie „Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky“, ktorej členom autorského kolektívu je aj náš pracovník doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.:


SLAVÍK, Vladimír, BAČÍK, Vladimír, KLOBUČNÍK, Michal, GRÁC, Róbert, KOŽUCH, Michal, FALŤAN, Vladimír a FILA, Roman: Analýza mikroregiónov Slovenskej republiky. Bratislava Univerzita Komenského, 2016. 183 s. ISBN 978-80-223-3553-9.


publikácia na stiahnutie >> zo stránky Monografie