Študentské prednášky na základných a stredných školách

alebo Hľadáme talenty

Študenti katedry v rámci predmetu Špeciálny seminár (1) navštevujú príležitostne v priebehu januára a februára školy v Bratislave alebo aj mimo nej na západnom či strednom Slovensku s prednáškami na najrôznejšie fyzickogeografické témy, napr.

  • Jaskyne známe a neznáme a ich ohrozenie
  • Extrémne nálady počasia
  • Invázne rastliny a živočíchy
  • Pôda a jej ohrozenie
  • Miznúce ľadové kráľovstvo (topenie ľadovcov)
  • Ako na hojdačke. Počasie – klíma – klimatické zmeny
  • Svahové procesy ohrozujúce človeka
  • Dezertifikácia. Budeme mať púšte aj na Slovensku?

Cieľom prednášok je okrem rozšírenia obzoru aj upútanie pozornosti oživenie záujmu žiakov základných a stredných škôl o environmentálnu problematikuštúdium fyzickej geografie, geoekológie a geoinformatiky, ale aj geografie v rámci učiteľského štúdia (momentálne v kombinácii s biológiou, environmentalistikou, matematikou, anglickým jazykom, nemeckým jazykom, slovenským jazykom, históriou alebo telesnou výchovou)


Kontakt

V prípadne záujmu o študentskú prednášku na Vašej škole kontaktujte, prosim, Ivana Ružeka (kontakty)

Info pre záujemcov o štúdium aktuálnych problémov prírodného prostredia na našej katedre