Brazília – krajina mnohých tvárí

Benefičná výstava fotografií Viktora Šulca

Výstava sa uskutočnila na PriF UK v Prezentačnom centre AMOS v dňoch 20. februára až 6. marca 2012. Vyvrcholila benefičnou dražbou fotografií v stredu 7. marca 2012. Jej prekvapivo vysoký výnos - 700 € - bol venovaný na podporu strednej poľnohospodárskej školy Escola Família Agrícola Vale do Gurguéia (EFAVAG) v Cristino Castro v Brazílii, na ktorej pôsobí absolvent našej fakulty Martin Vittek. Prostredníctvom vyučovania inovatívnych metód poľnohospodárstva škola pomáha vidieckemu obyvateľstvu: pripravuje ho na život vo vnútrozemí krajiny s cieľom, aby nemuseli mladí ľudia odchádzať za prácou do veľkomiest, kde často končia na ich perifériách vo favelách.

Výstavu zorganizovala pod záštitou dekana Prírodovedeckej fakulty UK, Milana Triznu, Katedra fyzickej geografie a geoekológie.

Všetkým svojim podporovateľom predstavitelia obdarovanej školy poďakovali a tešia sa z nového elektrického čerpadla pre zavlažovanie školských pozemkov  >> .JPG

Foto Viktor Šulc