Krajina, príroda, biosféra, Bratislava 2010

Vedecká konferencia "Krajina, príroda, biosféra"

konaná v roku 70. výročia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave pri príležitosti nedožitých 90. narodenín prof. RNDr. Pavla Plesníka, DrSc.


17. marec 2010, Bratislava (PriF UK)

Konferencia bola platformou na zhodnotenie úctyhodného celoživotného diela profesora Pavla Plesníka, prezentáciu výsledkov výskumu jeho žiakov, kolegov, partnerov či sympatizantov, ale aj na neformálne reminiscencie na túto významnú osobnosť