Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
technik, i. n.

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 2097
G-21

Mgr. Michal Druga, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9259
02/602 96 259
B1-457

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9431
02/602 96 431
B1-458

Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9393
02/602 96 393
G-20

Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný technický zamestnanec, i. n.

RNDr. Marián Jenčo, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9266
02/602 96 266
B1-454

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9283
02/602 96 283
G-18

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný technický zamestnanec, i. n.

RNDr. Zora Machová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
lektor vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9261
02/602 96 261
B1-449

RNDr. Igor Matečný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9264
02/602 96 264
B1-453

doc. RNDr. Eva Mičietová, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9286
02/602 96 286
0905 986 769
G-437

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
profesor vysokoškolský, univerzitný
+421 2 9014 9518
02/602 96 518
B1-450

Mgr. Vladimír Pelech, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9396

doc. Ing. Peter Pišút, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9263
02/602 96 263
B1-452

Mgr. Juraj Procházka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9262
02/602 96 262
B1-447

RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent vysokej školy, univerzi
+421 2 9014 9620
02/602 96 620
B1-448

doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent vysokej školy, univerzity
+421 2 9014 9568
02/602 96 568
B1-456

Ing. Juraj Vališ, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
+421 2 9014 9742
02/602 96 742
G-101

Jozef Zaťko

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
technik, i. n.
+421 2 9014 9260
02/602 96 260
B1-451