Zamestnanci

Návod na úpravu kontaktných informácii (.pdf, 1 MB)

Upozornenie: Táto nová verzia zoznamu zamestnancov sa aktualizuje cez aplikáciu Kontakty2 
https://cit.uniba.sk/kontakty (pozri návod vyššie).

Viera Bartovicová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
technik
+421 2 9014 9380

Mgr. Alexandra Benová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 2097
G-21

Mgr. Veronika Beranová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent

Mgr. Hana Bobáľová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 2167

Mgr. Michal Druga, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 9259
B1-457

doc. RNDr. Vladimír Falťan, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent
+421 2 9014 9431
B1-458

Mgr. Richard Feciskanin, Ph.D.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 9393
G-20

RNDr. Marián Jenčo, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent
+421 2 9014 9266
B1-454

Mgr. Miroslav Kožuch, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 9283
G-18

RNDr. Zora Machová

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
lektor
+421 2 9014 9261
B1-449

doc. RNDr. Igor Matečný, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent
+421 2 9014 9264
B1-453

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
profesor
+421 2 9014 9518
B1-450

doc. Ing. Peter Pišút, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
docent
+421 2 9014 9263
B1-452

RNDr. Norbert Polčák, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
02/602 96 265
B1-455

Mgr. Juraj Procházka, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 9262
B1-447

RNDr. Ivan Ružek, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
odborný asistent
+421 2 9014 9620
B1-448

Mgr. Adam Šupčík

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Geografická sekcia, Katedra fyzickej geografie a geoinform.
lektor