KORONAVÍRUS

Mobilné odberové miesto pri PriF UK

1. Koronavírus - opatrenia na Univerzite Komenského

   Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19. Čo mám robiť?

2. Opatrenia platné od

od 10.11.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf]

od 15.10.2020
  * Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava [.pdf-rúška]  [.pdf-prevádzky]

od 26.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 24.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 22.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 19.09.2020
  * Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava [.pdf

od 18.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 14.09.2020
  * Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava [.pdf
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

3. Pokyny zamestnávateľa pre zamestnancov PriF UK

* Pokyny počas pandémie Covid-19 pre prácu z domu  [.doc
   od 20.10.2020

* pre prácu z domu v rizikových prípadoch  [.doc
   od 18.9.2020

* Pokyny zamestnávateľa pre zamestnancov PriF UK  [.doc
   od 8.9.2020 do 31.12.2020

4. Opatrenia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave:

   COVID-19 PriF UK  [.pdf]

   COVID-19 Manuál  [.pdf]

   COVID-19 Semafór  [.pdf]

5. Dotazník o zdravotnom stave - pre zamestnancov a doktorandov (september 2020)

Opatrenia pre Bc. a Mgr. štúdium

pre zimný semester 2020/2021

18.09.2020 Úprava usmernení pre Bc. a Mgr. štúdium [.pdf]

17.09.2020 Doplnenie usmernení pre Bc. a Mgr. štúdium [.pdf

01.09.2020 Opatrenia Covid-19 pre Bc. a Mgr. štúdium  [.pdf]

Opatrenia pre PhD. štúdium

 COVID-19 doktorandské PhD. štúdium   [.pdf]

Vnútorné predpisy, smernice dekana

https://fns.uniba.sk/o-fakulte/legislativa/smernice-a-prikazy-dekana/

Vnútorný predpis PriF UK č. 11/2021 [.pdf]  [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príkaz dekana PriF UK, ktorým sa zrušujú príkazy dekana PriF UK VP č. 1/2021, VP č. 3/2021, VP č. 6/2021, VP č. 7/2021, VP č. 8/2021 a VP č. 9/2021, vydané v súvislosti s Opatreniami Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, týkajúcimi sa výskytu a šírenia koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [.doc] [Sharepoint]
Dodatok č. 4 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021 [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 8/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [.doc] [Sharepoint]
Dodatok č. 3 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021 [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 7/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [.doc] [Sharepoint]
Dodatok č. 2 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021 [.pdf]

Vnútorný predpis PriF UK č. 6/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Dodatok č.1 k Vnútornému predpisu PriF UK č. 3/2021
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)
Príloha: Potvrdenie o potrebe fyzickej prítomnosti na pracovisku [.pdf] [Sharepoint]
Na sharepointe nájdete wordovskú verziu prílohy (.doc)

Vnútorný predpis PriF UK č.3/2021 [.pdf] [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č.1/2021 [.pdf]  [priloha.pdf]  [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 20/2020  [.pdf]   [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 19/2020 dodatok k 17/2020 [.docx]   [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 17/2020  [.docx]   [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 16/2020 [.docx]  [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19)

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2020  [.pdf]  [Sharepoint]
Opatrenia PriF UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2020  [.doc]   [Sharepoint]
Dodatok č. 1 k Príkazu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č.3/2020
Opatrenia  PriF UK v záujme  predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení