Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

KORONAVÍRUS

1. Koronavírus - opatrenia na Univerzite Komenského

   Mám podozrenie alebo potvrdené ochorenie COVID-19. Čo mám robiť?

2. Aktuálne opatrenia platné od

od 24.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 22.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 19.09.2020
  * Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava [.pdf

od 18.09.2020
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

od 14.09.2020
  * Opatrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava [.pdf
  * Rozhodnutia Permanentného krízového štábu UK  [.pdf

3. Pokyny zamestnávateľa pre zamestnancov PriF UK

* pre prácu z domu v rizikových prípadoch  [.doc
   od 18.9.2020

* Pokyny zamestnávateľa pre zamestnancov PriF UK  [.doc
   od 8. 9. 2020 do 31. 12. 2020

4. Opatrenia Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave:

   COVID-19 PriF UK  [.pdf]

   COVID-19 Manuál  [.pdf]

   COVID-19 Semafór  [.pdf]

5. Dotazník o zdravotnom stave - pre zamestnancov a doktorandov (september 2020)

Opatrenia pre Bc. a Mgr. štúdium

pre zimný semester 2020/2021

18.09.2020 Úprava usmernení pre Bc. a Mgr. štúdium [.pdf]

17.09.2020 Doplnenie usmernení pre Bc. a Mgr. štúdium [.pdf

01.09.2020 Opatrenia Covid-19 pre Bc. a Mgr. štúdium  [.pdf]

Opatrenia pre PhD. štúdium

 COVID-19 doktorandské PhD. štúdium   [.pdf]

Vnútorné predpisy, smernice dekana

Súbory sú prístupné len pre zamestnancov PriF UK

Vnútorný predpis PriF UK č. 3/2020  [.pdf]  [Sharepoint]
Príkaz dekana PriF UK
Opatrenia PriF UK v záujme predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení

Vnútorný predpis PriF UK č. 9/2020  [.doc]   [Sharepoint]
Dodatok č. 1 k Príkazu dekana Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave č.3/2020
Opatrenia  PriF UK v záujme  predchádzania vzniku a šírenia prenosných ochorení