Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Z pracovne dekana 2021

28.03.2021 Za všetkým je Komenský

Milé moje kolegyne a kolegovia, ctení učitelia, 

ja už vlastne ani neviem, koho kritizovať a komu vzdávať úctu. Ministrovi školstva, ktorého napokon už ani nemáme, že sa nakoniec rozhodol nedokončiť svoje „veľkolepé“ dielo s akademickou samosprávou? Alebo rovno premiérovi, ktorého možno už zajtra nebudeme mať, že v nás svojou protipandemickou stratégiou buduje nevídanú túžbu po normálnych prezenčných prednáškach, na ktoré sa v niektorých momentoch tešíme viac ako na vytúženú dovolenku? Alebo pani prodekanke Slaninovej, že v tejto špecifickej situácii stále nachádza entuziazmus s aktuálnou revíziou už mnohokrát revidovaného študijného režimu, ktorý by sa napriek striktným zákazom a príkazom mal čo najviac podobať na zdravé prírodovedné štúdium? Viete čo? Zvaľme to dnes na niekoho, kto sa brániť veľmi nemôže. Keď už sa tak (iste právom) dôverne hlásime k postulátu veľkého Nivnicéna Komenského (inak práve dnes oslavujúceho už svoje 429. narodeniny), možno on jediný nájde vysvetlenie pre celú tú podivuhodnosť doby. Dovoľte mi všetkým Vám len úctivo pripomenúť úvodné slová jeho slávnej Didaktiky velkej, že poslaním dnešnej doby má byť „hledati a nalézati spúsob, podle nehož by vyučující učili méně, ti však, kdo se učí, naučili se více, podle něhož by školy měly méně shonu, nechuti a marné práce, avšak více klidu, potěšení a pevného výsledku, obec křesťanská méně temnot, zmatku a nesvárú, více světla, řádu, míru a pokoje“. Bez hoaxov a paranoje možno to s tým úsilím hľadania nových spôsobov vzdelávania, na ktoré bude vysoké školstvo spomínať najmenej ďalších 429 rokov, prehnal aj sám Komenský. Nečudujem sa, keď už aj na hlavičke oficiálnych dokumentov našej alma mater figuruje jeho tvár s rúškom... Nech je pravda akákoľvek a vinník dnešnej doby kdekoľvek, dovoľte mi, milé kolegyne a vážení kolegovia, úprimne Vám všetkým poblahoželať k dnešnému sviatku učiteľov, celkom iste (aj keď dubium est initium sapientiae) poslednému v respirátoroch a rukaviciach a s obavami priblížiť sa ku kolegom bližšie ako na dva metre. Veľmi si cením, že všetko zvládate s takým nadhľadom, zodpovednosťou a disciplínou a do výučby stále vkladáte celé svoje pedagogické majstrovstvo, ako inak: v intenciách Komenského entuziazmu: „Cesta se ukazuje spolehlivá, jak to dovésti k šťastnému výsledku“. 

S úctou a vďakou, Váš peterfedor

28.02.2021 K novele zákona o vysokých školách

Vážená akademická obec, ctení pedagógovia, milí doktorandi a študenti, 

najväčšie hrôzy už tak trošku paranoidne očakávam každoročne až okolo 8. apríla, veď presne v tento deň (ale v roku 1300) vstúpil veľký Dante na ceste po temnom lese do Pekla. Jeho slová „Ach, preťažko aj vysloviť, jak desný a drsný les ma obkolesil vtedy, bo pri spomienke znovu strach ma tiesni.“ prichádzajú tento rok (a nebude to dôsledok klimatickej zmeny) o niečo skôr... Ale poďme na to postupne. 

Vždy som sa usiloval uzamknúť naše drahé akademické prostredie čo najnepriedyšnejšie pred vo svojej podstate pochmúrnou politikou (mnohí z Vás si možno myslia, že až príliš). Nielen z úcty k „preambule“ zákona o VŠ pertraktujúcej apolitickosť a nedotknuteľnosť akademickej pôdy, slobodu bádania, vyjadrovania, otvorenosti rôznym názorom, ale najmä samosprávu, ktorá tradične obvíjala verejné univerzitné inštitúcie v našom kraji už od Regiomontanovej Istropolitany. Nielen. Rovnako z dôvodu, že akademická obec predstavuje z hľadiska svojho intelektuálneho potenciálu prirodzene niečo nadpriemernejšie, ako je tomu v iných kútoch spoločnosti a má teda všetky predispozície pre pozitívny a objektívny samoprogres, nepotrebuje politické poručníctvo v štandardnej miere (ak ho vôbec potrebuje), je zodpovednejšia a zdravšie uvažujúca, ako ktorýkoľvek iný subjekt. Dôkazom tohto tvrdenia je celkom nesporne pomerne úspešné odolávanie akademickej sféry (minimálne na tých najprestížnejších slovenských fakultách) privatizačným tlakom, centralizácii a akejkoľvek miere samoderžavia. Napriek podivuhodnej dobe s podivuhodným rebríčkom hodnôt, v ktorom úcta ku kvalitnému vzdelaniu živorí niekde na jeho dne, sa väčšina vysokých škôl drží na pevných morálnych, etických a odborných základoch. Zdôrazňujem, že dôvodom je samospráva intelektuálne nadpriemerného prostredia. A to i napriek kde-tu klíčiacim dubióznym postavičkám, ktoré akoby podčiarkovali pravidlo, že od geniality je blízko k šialenstvu. Jednoducho, akademická samospráva s prísne stráženými hranicami pred nástrahami politiky nás napriek nepriazni doby udržuje na stále akceptovateľnom vankúši etiky, morálky a tolerancie. Teda aspoň dodnes tomu tak bolo... 

Naozaj sa nijako nejdem dotýkať politiky ani ministrov školstva. Ako mnohí iní aj ja som tvrdil, že od roku 1989 sa jednotlivé nominácie stále viac vzďaľovali od odbornosti smerom k príslušnosti. Nemenujem. Rovnako som sa domnieval, že miera entuziazmu vytriezvením akademickej obce postupne s odchodom intelektuálne vyzretých osobností klesala v nepriamej úmere s toleranciou zatvárať akademické oči pred akademickými zločinmi, veď napríklad plagiátorstvo sa z kriminálneho deliktu postupne stalo módnym doplnkom. Ale mýlil som sa. Za posledných 30 rokov netotalitného režimu nespojilo žiadne politické úsilie slovenské vysoké školy do tak jednotnej a navzájom pozornej akademickej obce s jednomyseľnou vôľou prakticky všetkých relevantných vysokoškolských reprezentácií ako aktuálna snaha o potlačenie akademickej samosprávy a autonómie. Konštelácia pre takéto nenápadné revolučné zmeny sa zdá byť nevídane ideálna, veď maximálne neobjektívne dehonestovaný mediálny status slovenského vysokého školstva (teraz hovorím za našu Prírodovedeckú fakultu), dlhodobé podfinancovanie kvality, limitovaná lockdownová schopnosť diskusie sine ira et studio, či zavalenie byrokraticky monštróznou komplexnou akreditáciou vyčerpáva ostražitosť asi každej univerzity. 

Ak pripravovaná novela zákona o vysokých školách vkladá voľbu rektora do jurisdikcie správnej rady, ktorej polovicu tvoria nominanti ministerstva, ak má byť na fakulte akademický senát nahradený vedecko-pedagogickou radou, ktorej väčšinu členov nominuje dekan ako jej predseda, pričom toto fórum dekana i volí a ak má rozpočet fakulty schvaľovať rektor namiesto pluralitne zmýšľajúceho a voleného akademického senátu, potom úroveň akademickej samosprávy a autonómie koketuje s totalitným režimami 40tych a 50tych rokov.  

Milí pedagógovia, vďaka Vám patrí naša Prírodovedecká fakulta k tým najprestížnejším slovenským vedecko-pedagogickým inštitúciám. Iste aj z dôvodu, že sme náš spoločný intelektuálny potenciál, rozmanitosť názorov a toleranciu k ich pluralite nevymenili za lacné politické gestá. Naša akademická obec vždy úporne diskutovala a hľadala konsenzuálne riešenia (ktoré niekedy celkom prirodzene prinášajú aj momenty napätia). Preto sme si udržali vysokú prestíž. Prosím Vás všetkých, aby ste sa práve v týchto nenápadne nebezpečných časoch nebáli so svojimi študentami kde-tu aj diskutovať o našich tradíciách akademickej samosprávy a autonómie, mladí ľudia totiž nezažili momenty, kedy názory a riešenia boli bez úvahy diktované. Diskusiu možno prirodzene očakávať aj v rámci Akademického senátu PriF UK, kde sa dozviete ďalšie detaily.

Milí moji študenti, mnohí z Vás ešte necítite dôležitosť dnešných momentov, darí sa ich dômyseľne ukrývať. Prosím, nebojte sa so svojimi učiteľmi diskutovať aj o akademických slobodách, posvätnosti a apolitickosti akademickej pôdy. Možno sa Vám podarí ochrániť naše tradície tak, ako sa to študentom podarilo pred 30 rokmi. 

 Som konzervatív, nechápte, prosím, moje slová ako povel na útok, veď akademická obec bola vždy rozvážna a nenechala sa zatiahnuť do neuvážených krokov. Oblasť vysokého školstva potrebuje celkom nevyhnutne obrovské reformy. Nie však privatizáciu a dorazenie... Našou zbraňou je slovo, to je silnejšie ako akékoľvek násilie, vie sa premyslene zavŕtať do ľudskej hlúposti. Diskutujte, kontemplujte a nemlčte, veď z Pekla sa zatiaľ podarilo vrátiť len Dantemu. 

S úctou, Váš Peter Fedor

Uznesenie AS PriF UK k návrhu novely zákona o vysokých školách zo dňa 03.03.2021

Protest proti VŠ zákonu

Univerzita Komenského v Bratislave nesúhlasí s novelou vysokoškolského zákona v aktuálnej podobe, ktorá otvára dvere politizácií univerzít a verejných vysokých škôl.

Ďalšie dokumenty k novele zákona o vysokých školách

10.02.2021 Antigénové testovanie

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti PriF UK,

stále žijeme v režime homeoffice a dištančného vzdelávania v súlade s aktuálnymi vládnymi nariadeniami, ktoré však umožňujú odôvodnené výnimky pre zamestnancov zabezpečujúcich bazálny chod fakulty (vrátane projektovej činnosti). V každom prípade sme pre Vás všetkých, ktorých to osloví a pomôže, pripravili pre zatiaľ antigénové testovanie mobilné odberové miesto (MOM) hneď pod fakultou. Otvára sa od zajtra rána, štvrtka 11.2.2021 (od 9:00), zatiaľ bez rezervačného systému, ktorý nabehne v najbližších dňoch. Naša dohoda s firmou GHC GENETICS SK umožňuje pravidelné testovanie, ktoré v tejto pandemickej situácii s takto nastaveným semafórom budeme asi častejšie využívať. Viem, je to pre mnohých tortúra, ale inak by sme ťažko mohli zabezpečovať aspoň základný chod fakulty a Vašich projektov. Tak nech tú možnosť máte čo najbližšie. Prírodovedci nemôžu fakultu len tak zatvoriť!

Pokiaľ by ste po nabehnutí rezervačného systému zaznamenali problémy s rezerváciou termínu (MOM nie je len pre nás), prevádzkovateľ nám sľúbil viacero alternatív prednostného vybavenia zamestnancov a študentov PriF UK. Pri reálnych problémoch sa prosím obráťte na pani Feketeovú z BOZP (helena.feketeova@uniba.sk), prostredníctvom ktorej budeme špecifické prípady riešiť. Rád by som napísal, aby ste si testovanie užili, ale asi sa to nehodí...

peterfedor

23.01.2021 Harmonogram letného semestra

Súbory : Harmonogram štúdia pre letný semester 2021 [.pdf]  Schéma  [.jpg]    

Vážená akademická obec, 

napriek vrtošivosti súčasnej situácie je najvyšší čas, aby sme zadefinovali rámcový harmonogram letného semestra 2021. Pri jeho dizajnovaní bolo cítiť len malý manévrovací priestor medzi dodržiavaním pandemických opatrení, ochranou Vášho zdravia a zároveň zabezpečením čo najefektívnejšieho prírodovedného vzdelávania. Už pomaly zabúdame, ako vlastne vyzeralo. Napriek mnohým „neomylným prorokom“, ktorí presne vedia, ako sa situácia bude vyvíjať, stavili sme radšej na jej nestabilitu. Práve preto stanovíme menej nepriestrelných a nekompromisných pravidiel a viac flexibility pre špecifické optimum jednotlivých študijných programov, katedier, pedagógov a študentov. Výnimočná situácia nám aj ex offo umožňuje osobitne pristupovať k niektorým ustanoveniam študijného poriadku.  

Členovia akademickej obce sú iste zodpovední a disciplinovaní a nie je nutné ich uzatvárať do úzko vymedzeného priestoru. Pravda, isté pravidlá musia platiť a tým najdôležitejším v tomto momente je konštatovanie, že akýkoľvek dizajn harmonogramu sa pri vážnej pandemickej situácii môže zmeniť!A ešte jedna netradičná súčasť letného semestra 2021: zimný semester ostane formálne aktívny aj v letnom (pre prvé ročníky sa posunie kontrolná etapa zo zimného semestra na koniec akademického roka) tak, aby sme mohli študentom aspoň v minimálnej blokovej prezenčnej podobe zabezpečiť cvičenia zo zimného semestra. 

Letný semester 2021 začne presne podľa pôvodného plánu 15. februára 2021 a v štandardnom modeli (Bc1, Bc2 Mgr1) bude jeho výučbová časť trvať do 7. mája 2021 v rozsahu 12 týždňov, z ktorých 8 prebehne (do 9. apríla 2021) prebehne dištančnou metódou (s dôrazom na online prednášky, ktoré môžu prebiehať aj v čase cvičení a seminárov) a 4 už prezenčnou metódou (zameranou na cvičenia a semináre). Avizovaná posledná tretina semestra bude mať osobitný rozvrh, pričom výber jej formy (dištančná alebo prezenčná) ostane na zvážení garantov a vedúcich pracovísk (sú programy, pre ktoré prezenčné cvičenia nie sú conditio sine qua non). Od 10. mája 2021 potrvá skúškové obdobie 8 týždňov, no flexibilnosť semestra nám umožní v tomto období zorganizovať prezenčne aj blokové cvičenia zo zimného semestra (obdobie od 10. do 21. mája 2021) či terénne práce a potrebnú prax (od 10. mája do 18. júna 2021). Každý program (prostredníctvom garanta a vedúceho pracoviska) si zadefinuje svoj vlastný optimálny model a zabezpečí dostatočnú informovanosť svojich študentov.  

Pre končiace ročníky (Bc3 a Mgr2) je harmonogram prirodzene upravený. Pre dostatočné využitie času opätovne platí, že študenti odovzdajú svoju záverečnú prácu a prihlásia sa na štátnu skúšku v 2. polovici skúškového obdobia, ale obhajoby a štátnych skúšok sa smú zúčastniť len po reálnom splnení všetkých formálnych náležitostí v súlade so študijným poriadkom, pričom porušenie tohto ustanovenia bude považované za vážny disciplinárny priestupok (pravda naši študenti sú prirodzene veľmi zodpovední). V prípade magisterského štúdia bude môcť byť riadny termín štátnych skúšok z dôvodu špecifickej situácie záverečného ročníka uskutočniteľný aj v augustovom období. 

Študenti 2. ročníka magisterského štúdia budú mať (ak sa situácia nezhorší) paušálne na fakultu povolený vstup už od začiatku letného semestra 2021 výlučne z dôvodu úspešného dokončenia diplomovej práce(prezenčná forma cvičení je pre nich možná až od 12. apríla 2021 najskôr). Študenti končiaceho ročníka bakalárskeho štúdia a prvého ročníka magisterského štúdia môžu v odôvodnených prípadoch práce v laboratóriu požiadať dekana o povolenie vstupu na fakultu v súlade s platnými právnymi normami). Vstup im bude povolený (po schválení rektora UK a dekana PriF UK) len v osobitných prípadoch (obzvlášť pri experimentálnych programoch). O ďalších náležitostiach v súvislosti s povolením vstupu na fakultu budú študenti informovaní. 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti, som si istý, že sa v tomto harmonograme nájdete aj v rámci svojho programu. Možno sa budete musieť trošku nad ním zamyslieť a naplánovať si jednotlivé časti semestra osobne, ale jeho flexibilita Vám umožní nájsť ten najlepší model. Aj keď vždy je niekto nespokojný. Pani prodekanka doc. Slaninová je Vám so svojim oddelením plne k dispozícii.  

S úctou, peterfedor 

Súbory : Harmonogram štúdia pre letný semester 2021 [.pdf]  Schéma  [.jpg]  

Môžete kliknúť na obrázok a obrázok sa zväčší.

11.01.2021 Novoročný príhovor

Video s novoročným príhovorom 

02.01.2021 Do nového roka

Milé kolegyne, vážení kolegovia, milí doktorandi a študenti,

nepísal som Vám tento mail už v prvý deň roku 2021 naozaj napriek. Hovorí sa predsa, že 1. január je zrkadlom celého nasledujúceho roku a ja Vám zhoršujúcou sa pandemickou situáciou nijako nechcem kaziť náladu na dlhé mesiace. Pred pár dňami som plánovane prišiel o druhý zub múdrosti, takže už ťažšie hľadám vzletné slová pre optimizmus na úvod nového roku... ale zahĺbil som sa nedávno opätovne do Boccacciovho renesančného Dekameronu, v ktorom sa desať mladých ľudí ukryje pred morovou pliagou, kváriacou talianske mestá, kdesi na vidieku, aby si dlhými príbehmi naliali trošku pozitívnej nálady. A tak autor píše (mám to v češtine):

" Nechci však, aby vás to odstrašilo od dalšího čtení a aby ste se domnívaly, že budete muset během četby neustále míjet nářky a slzy. Nechť tento hrozný začátek není pro vás ničím jiným, než je pro poutníky drsné a strmé skalisko, za nímž leží překrásná a líbezná rovina, jež se zdá poutníkúm tím púvabnější, čím obtížnější bylo vylézt na ono skalisko a sestoupit z něho. A jako po největší veselosti přichází smutek, tak na hoře končí veselím chodícím mu v patách."

Dovoľte teda v týchto intenciách naozaj úprimne zaželať Vám skutočne pokojný, zdravý (aj keď to vyzerá trošku sarkasticky) a akademicky plodný rok 2021. Nemyslím len lepší, ako bol ten minulý (veď horší už sotva môže byť), ale naozaj úspešný a napĺňajúci.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, prosím ako v Dekamerone: vyhnite sa v maximálnej možnej miere rizikovým miestam a konaniu, ktoré môže ohroziť Vaše zdravie, zdravie Vašich blízkych i kolegov.

A milí študenti, verím, že nebude dlho trvať, kým Vás už konečne opäť uvidíme na našej spoločnej fakulte. Zatiaľ to nejde, pretože pandemická situácia je zo dňa na deň horšia. Ale prejde aj táto pliaga a o to viac si budeme užívať náš normálny akademický život.

S úctou, Peter Fedor