Letná škola CHEMOUK 2021

Dátum: 23. – 27. augusta 2021

https://fns.uniba.sk/chemouk/

V dňoch 23. – 27. augusta 2021 sme letným sústredením na pôde Prírodovedeckej fakulty UK úspešne ukončili 3. ročník Korešpondenčného seminára CHEMoUK.

Privítali sme u nás 24 najúspešnejších riešiteľov, ktorí sa v troch kolách korešpondenčnej časti popasovali celkom s dvanástimi úlohami z rôznych odvetví chémie.  Venovali sa v nich napríklad syntéze liečiv, daktyloskopii, pohybu molekúl, ale aj veľmi aktuálnej téme ako SARS-CoV-2.

V konkurencii 54 stredoškolákov sa najlepšie darilo Jánovi Plachému (Gymnázium V.B. Nedožerského, Prievidza, úspešnosť 85,65%), Emme Tekulovej (Gymnázium Jura Hronca, Bratislava, úspešnosť 86,58%) a na prvom mieste sa umiestnila Simona Dučaiová (Gymnázium Poštová, Košice, úspešnosť 87,65%).

Na sústrední mali žiaci príležitosť vyskúšať si aký je život vysokoškoláka a zúčastili sa prednášok z analytickej chémie, fotochémie, medicínskej chémie a teoretickej chémie. V laboratóriách organickej, koordinačnej, materiálovej a fyzikálnej chémie nadobudli pri experimentovaní okrem vedomostí aj nové zručnosti.

Sme radi, že po minuloročnom úspechu akcie „Zaži deň v koži vedca“ sa nám ju podarilo zrealizovať aj tento rok a študenti mali možnosť stráviť jeden celý deň vo výskumných laboratóriách Chemickej sekcie PriF UK, kde pracovali na projektoch, ktorých výsledky nám následne odprezentovali na minikonferencii. Venovali sa napríklad stanovovaniu obsahu železa v sušených hríboch a kyseliny sorbovej v nápoji Fanta, organickým syntézam, či vplyvu liečiva flukonazol na kvasinky. Bohatý odborný program bol zakončený prehliadkou laboratórií pokročilých materiálov (https://fns.uniba.sk/lam/) vo Vedeckom parku UK.

Po nabitých dňoch v škole sme nezabudli ani na zábavu a všetci sme si oddýchli na bowlingu a spoločnej večeri a okrem skúseností sme si odniesli aj množstvo zážitkov a získali priateľov.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do tohto ročníka zapojili. Nielen našim riešiteľom, ale aj vedeniu fakulty, organizátorom, autorom úloh, lektorom a všetkým zamestnancom a študentom, ktorí priložili ruku k dielu a podporili nás. CHEMoUK-a sa aj tento rok podarilo uskutočniť vďaka finančnej podpore vedenia fakulty, gratnu KEGA 050UK-4/2021, zapojených pracovísk Chemickej sekcie PriFUK a Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV.

Kliknite na fotku a fotka sa zväčší.

Autor fotky Mgr. Maroš Ondrejka, Referát propagácie, Ústredná knižnica PriF UK
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová
Autorka fotky: Karin Schniererová

 

Mgr. Maroš Ondrejka, Referát propagácie, Ústredná knižnica PriF UK