CHEMoUK-ovia v lete 2020 opäť experimentovali

V dňoch 24. – 28. augusta 2020 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty UK druhýkrát uskutočnilo letné sústredenie korešpondenčného seminára CHEMoUK. Sústredenia sa zúčastnilo 16 úspešných riešiteľov seminára.

V korešpondečnej časti riešili stredoškolácii úlohy týkajúce sa kvantových bodiek, toxikológie kyanidov, aldolových reakcií, analyzovali DNA, venovali sa selektivite organických reakcií, galvanickým článkom, ATP, absorpcii a fluorescencii zlúčenín, stabilite iónových kryštálov, využitiu tenzidov v analytickej chémii a vplyvu návykových látok na šírenie nervového vzruchu (https://fns.uniba.sk/studium/chemouk/sutazne-ulohy/). Z 38 stredoškolákov z celého Slovenska sa s náročnými úlohami druhého ročníka CHEMoUKa najlepšie popasovali Monika Spurná z Gymnázia na Grösslingovej ulici v Bratislave (úspešnosť 84,7%), Slavomír Vodnák z Gymnázia Milana Rúfusa v Žiari nad Hronom (úspešnosť 77,7%) a Katarína Slimáková zo Spojenej školy sv. J. Bosca v Novej Dubnici (úspešnosť 70,8%).

Veľkou motiváciou na riešenie úloh seminára bola možnosť zúčastniť sa letného sústredenia, na ktorom si stredoškoláci mohli vyskúšať experimentálnu prácu v laboratóriách PriF UK. Počas sústredenia sa naši CHEMoUK-ovia zúčastili prednášok z organickej chémie, NMR, analytickej chémie, biochémie, kryštalografie a riešili úlohy z teoretickej chémie. Na spoločných cvičeniach si vyskúšali prácu v laboratóriach organickej, anorganickej, fyzikálnej a materiálovej chémie. Novinkou sústredenia oproti vlaňajšiemu pilotnému ročníku bola možnosť vyskúšať si prácu vedca vo výskumných laboratóriách. Stredoškoláci „zažili deň v koži vedca“, keď sa venovali odhaľovaniu identity páchateľa zo zvyšku odtlačku prsta, stanovovali obsah olova v orechoch, pripravovali koloidné nanočastice zlata a striebra, testovali vplyv nízkoteplotnej plazmy na prežívanie kvasiniek, venovali sa fotochemickým reakciám, syntéze, čisteniu a charakterizácii organických zlúčenín. Výsledky svojich pokusov prezentovali svojim kolegom počas minikonferencie. Po náročných dňoch v škole si účastníci sústredenia oddýchli pri športe a na laser game.

Celý druhý ročník CHEMoUK-a by sa nemohol uskutočniť bez podpory vedenia PriF UK, entuziazmu a poctivej práce autorov úloh korešpondenčnej časti seminára, lektorov letného sústredenia a organizátorov z radov zamestnancov a študentov pracovísk chemickej sekcie PriF UK, za čo im patrí veľká vďaka.

Link na video, ktoré organizátori vyhotovili

https://drive.google.com/file/d/1yhLI33mOHuaIwZgpgPLgB7EfLHzVOepQ/view

Fotogaléria

Kontakt

  • Stankovičová Henrieta, henrieta.stankovicova@uniba.sk
  • Schniererová Karin, schniererova.karin@gmail.com 
  • Chrappová Jana, jana.chrappova@uniba.sk
  • Andrejčák Samuel, samo.andrejcak@gmail.com