Prírodovedecká fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Súťažné úlohy

Zadania pre 1.ročník 2018/19

   1. kolo     zadanie      riešenie 

   2. kolo     zadanie      odpoveďový hárok      riešenie      problém 3-riešenie

                

Zadania pre 2. ročník 2019/2020

   1. kolo     zadanie      riešenie

   2. kolo     zadanie      riešenie      výsledky po 2. kole

   3. kolo     zadanie      odpoveďový hárok       riešenie      problém 2-riešenie

 

Zadania pre 3. ročník 2020/2021

   1. kolo     zadanie     riešenie

   2. kolo     zadanie     riešenie     výsledky po 2. kole

   3. kolo     zadanie     riešenie     odpoveďový hárok     výsledky po 3. kole