Súťažné úlohy

Zadania pre 6. ročník 2023/24

   1. kolo     zadanie     riešenie

   2. kolo     zadanie     riešenie

Zadania pre 5. ročník 2022/23

   1. kolo     zadanie     riešenie

   2. kolo     zadanie     riešenie

   3. kolo     zadanie     riešenie

Zadania pre 4. ročník 2021/22

   1. kolo     zadanie      riešenie

   2. kolo     zadanie      riešenie      odpoveďový hárok

   3. kolo     zadanie      riešenie

Zadania pre 3. ročník 2020/21

   1. kolo     zadanie      riešenie

   2. kolo     zadanie      riešenie

   3. kolo     zadanie      riešenie     odpoveďový hárok     riešenie-teor. chémia

Zadania pre 2. ročník 2019/20

   1. kolo     zadanie      riešenie

   2. kolo     zadanie      riešenie

   3. kolo     zadanie      riešenie     odpoveďový hárok      riešenie-teor. chémia

Zadania pre 1.ročník 2018/19

   1. kolo     zadanie      riešenie 

   2. kolo     zadanie      odpoveďový hárok      riešenie      problém 3-riešenie