Letné sústredenie CHEMoUK 2022

V dňoch 14.8. – 19.8.2022 sa na našej fakulte uskutočnil už 4. ročník letného sústredenia CHEMoUK, ktoré je odmenou pre najúspešnejších riešiteľov korešpondenčného seminára z chémie pre stredoškolákov.

Napriek rozsiahlej rekonštrukcii fakulty sa nám podarilo pripraviť sústredenie plné zaujímavých prednášok a laboratórnych cvičení pre 22 mladých chemikov, ktorí uspeli medzi 72 riešiteľmi teoretickej časti seminára. Najlepšie si s úlohami z rôznych odvetví chémie poradili Liliana Hallová (Gymnázium, Golianova 68, Nitra, úspešnosť 94,02 %), Barbora Steinhüblová (Gymnázium Karola Štúra, Modra, úspešnosť 93,12 %) a Zuzana Mackovjaková (Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, úspešnosť 89,79%).

Tento ročník bol naozaj výnimočný, keďže sme sa museli popasovať s havarijnou situáciou na fakulte a niekoľkodňovou odstávkou vody. Vďaka improvizačným schopnostiam organizátorov a skvelým účastníkom sme aj napriek sťaženej situácii zažili nezabudnuteľný týždeň plný chémie a zábavy. Okrem teoretického programu, z ktorého zaujali napríklad prednášky o biochémii ľudského patogénu spôsobujúceho tuberkulózu, chemosenzoroch alebo periodickej tabuľke prvkov z pohľadu počítačovej chémie, mali stredoškoláci príležitosť vyskúšať si experimentálnu prácu v laboratóriách anorganickej, organickej a fyzikálnej a teoretickej chémie.

Letné sústredenie je skvelou príležitosťou stretnúť starých priateľov, ale aj spoznať nových. Dôležitý je preto aj voľnočasový program, ktorého súčasťou tento rok boli športové aktivity vo fakultnej telocvični, návšteva Botanickej záhrady UK, prechádzka večernou Bratislavou, bowling, spoločná večera a rozlúčkový piknik.

Pamätný 4. ročník CHEMoUK-a sa mohol uskutočniť vďaka pomoci a finančnej podpore vedenia fakulty, grantu KEGA 050UK-4/2021 a Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV. Veľká vďaka patrí všetkým zamestnancom, doktorandom a študentom PriF UK, ktorí sa zapojili do tvorby korešpondenčnej časti seminára, ale aj letného sústredenia. V neposlednom rade ďakujeme kolegom z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK a Informačného centra UK za poskytnutie priestorov počas havárie.

Autor text+foto: Mgr. Karin Schniererová