Z pracovne dekana 2022

Dekanské a rektorské voľno Október 2022

Vážené študentky, vážení študenti,

rád by som Vás informoval, že vyhlasujem v piatok 28.10.2022 dekanské voľno. Zároveň rektor univerzity prof. Števček vyhlásil na pondelok 31.10.2022 rektorské voľno. Vzhľadom k tomu, že 1.11.2022 je štátny sviatok, výučba od 28.10.2022 do 1.11.2022 (vrátane) nebude prebiehať.


Rozhodnutie vedenia fakulty a univerzity o udelení mimoriadneho voľna pre študentov je záväzné pre všetkých vyučujúcich bez výnimky.

S pozdravom,

Peter Fedor

Rekonštrukcia budovy, projekt ACCORD - Október

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 

nie je žiadnym tajomstvom, že projekt ACCORD napreduje promptne v modernizácii našich priestorov, aj keď, žiaľ, každá rekonštrukcia má aj svoje demolačné momenty. Napriek nášmu úsiliu a možnostiam redukovať Váš diskomfort, v cieli ani zďaleka ešte nie sme, Dovoľte teda niekoľko základných a koncíznych informácií, ako projekt v súčasnom období pokračuje. 

Pavilón CH2 (v poriadnom víre rekonštrukcie) je viac-menej uzavretý tak, aby sa minimalizoval prievan a prenos prachu do ďalších priestorov fakulty. Myslíme na Vás všetkých, ktorí v ňom v týchto dňoch pobývate. Strecha pavilónu je úspešne zrekonštruovaná. Najvýraznejším prvkom renovácie ostáva výmena okien, v posledných dňoch na západnej strane (vrátane átria), pričom od zajtra začnú búracie práce na južnej strane. Rekonštrukcia vnútorných rozvodov je podobne na západnej strane hotová a na južnej strane začali búracie práce. 

V pavilóne CH1 prebieha zateplovanie budovy a montáž cetris dosiek. Laboratória sú na +1 podlaží pred dokončením  (dorábajú sa digestory), o poschodie nižšie montáž práve prebieha s vyhliadkou dokončenia počas októbra. 

V predmetných laboratóriách (v rôznom stupni rekonštrukcie) pavilónuB1 sú v súčasnosti nalievané podlahy tak, aby sa od 17. októbra mohlo začať navážanie nábytku. Rekonštrukcia vnútorných rozvodov je ukončená. K drobným strešným prácam dochádza na kontakte s pavilónom B2. 

V pavilóne B2 je vonkajšia rekonštrukcia v záverečnom štádiu na severnej strane (vrátane omietky a montáže cetris dosiek), pričom v súčasnosti prebieha izolácia balkónov. V podstate je to prvá lastovička, ktorú si pokojne z parkoviska obzrite a získate tak predstavu, ako by mala vyzerať finálna fasáda fakulty na záver rekonštrukčných prác. Farba má imitovať pôvodný plášť budovy (podľa architektov svetlá s jemným nádychom Dunaja), pravda opticky je výsledný efekt veľmi ovplyvnený počasím, reflexiou a nepopieram, že úlohu zohráva aj zrak samotný. Stále pracujeme na studenej vode, ktorá ostáva veľkou záhadou. V každom prípade tento týždeň má byť jej prívod do pavilónu posilnený z  pavilónu CH2 a v najbližšom čase má byť problém už finálne vyriešený z vlastného samostatného prívodu.  

Vonkajšie rozvody v okolí fakulty sú viac-menej hotové a v súčasnosti prebiehajú tlakové skúšky a montáže hydrantov. Začiatkom októbra sa uskutočnilo preberanie staveniska na poli elektro a dátových rozvodov, pričom práce sa začnú odvíjať od pavilónu CH2. 

Dôležitým momentom do najbližšieho obdobia ostávajú rekonštrukčné práce, ktoré posilnia energetickú udržateľnosť budovy. V tejto súvislosti dôjde k inštalácii regulačných hlavíc na radiátory tak, aby mohlo byť vykurovanie konečne diferencované, teda bez prekurovania, alebo naopak od zimy sa trasúcich zamestnancov. Tieto kroky sú samozrejme spojené s krátkodobým vysadením kúrenia, keďže systém je nutné vypustiť.  

Všetkým Vám ďakujem za Vašu trpezlivosť a ochotu znášať istú mieru diskomfortu. Mnohé strádania navyšuje aj súčasná potreba šetrenia vo vysokom školstve. Ale každé dno slúži na poriadny výskok, prosím, vydržte. 

S úctou, Váš peterfedor 

Športový deň

21.09.2022

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

ako som už pred pár dňami písal, nad slovenským vysokým školstvom primrzol nie práve najpríjemnejší kumulonimbus (búrkový mrak). Ale kto vie, možno ho po čase rozfúka a zimné obdobie prežijeme ako v saune. Nikdy som Vás tak úprimne a odhodlane nepozýval na športový deň, ktorý pod vraj už príjemnými jesennými slnečnými lúčmi prebehne v tento piatok 23. septembra 2022 od 9.00 h klasicky v areáli Slávie Agrofert v Petržalke za Ekonomickou univerzitou (viac v staršom maili dr. Mokošáka). Zohrejete sa po týchto chladných dňoch, posilníte imunitu pred avizovaným úsporným režimom rozbiehajúceho sa zimného semestra, ale predovšetkým si opäť vychutnáte priateľskú atmosféru osobnej komunikácie. Cítim ju vždy aj ja, pritom mi Pán Boh do vienka iste nedal žiadny športový talent. Vo futbalovom útoku sa objaví aj pán rektor (spolu so mnou a pánmi prorektormi) a som si istý, že s doc. Neográdym v bráne bude o napínavé situácie postarané.

Teším sa na Vás všetkých, s úctou, Váš peterfedor

Bližšie informácie o športovom dni

Na prahu nového akademického roka

18.09.2022

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ctená akademická obec,

vždy som bol presvedčený o tom, že stav vysokého školstva (a školstva vôbec) je reálnym obrazom „zdravia“ spoločnosti. Každá krajina si svoje intelektuálne bašty váži a pestuje tak, aký stupeň spoločenskej vyzretosti dosiahla. Nebudem osobitne konkretizovať tie naše slovenské pomery (každý z Vás si urobí svoje vlastné závery), pravdou však ostáva, že dnešná celospoločenská nestabilita prináša postulát aj pre istú akademickú frustráciu (iste nielen na Slovensku). Píšem Vám tieto slová na prahu nového akademického roku, pretože cítim povinnosť informovať Vás o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v zimnom semestri celkom iste, alebo aspoň azda objavia.

Napriek nemalému potenciálu online vzdelávania (ktoré sa kde-tu a odôvodnene bude na našej fakulte objavovať aj v budúcnosti) nás covidovské roky naučili, že prírodné vedy dokážeme dokonale zvládnuť len prezenčnou výučbou. Preto otvárame zimný semester 2022 vo všeobecne prezenčnej forme, hoci musím v tejto súvislosti spomenúť niekoľko kľúčových faktov:

Monumentálny (niekoľkonásobný) nárast cien energie fakulta zvládne len pri výrazných šetriacich opatreniach (napr. nižšej teplote vykurovania, či celkovej optimalizácii spotreby energie na pracoviskách, ku ktorej môže každý pomôcť). Ak „svetre“ nebudú stačiť a náklady na energiu nebudú pre fakultný rozpočet únosné, počítajte, prosím, so všeobecne avizovaným uzatváraním vysokých škôl od novembra 2022. Zatiaľ všetky rokovania naznačujú, že kompenzácia nárastu cien pri réžii vysokého školstva nie je prioritou našej krajiny. Naviac, dotácia pre univerzity posledné dva roky medziročne klesá.  

Náš kruciálny investičný projekt ACCORD, ktorý má primárne slúžiť na zatraktívnenie akademického prostredia a zníženie energetickej náročnosti budovy, je pre mnohých ministerských úradníkov naozaj vysokou latkou na zdolanie. V mnohých momentoch mám dojem, že ich pomoc dvom možno najprestížnejším slovenským fakultám je na dne rebríčka priorít našej exekutívy. Azda okrem paradoxne detailných kontrol verejného obstarávania, ktoré vysoko proaktívne odpútavajú pozornosť od reálnej pomoci pre vysoké školstvo. V každom prípade bude prebiehať vzdelávanie v nasledujúcom zimnom semestri za plnej rekonštrukcie v súlade s navrhovaným harmonogramom prác (https://fns.uniba.sk/accord/), ktorý podlieha aktualizácii. Fakulta urobí maximum pre zníženie Vášho diskomfortu (napr. mnohé hlučné práce budú prebiehať cez víkendy), ale renováciu budete cítiť všetci. Pavilón CH2 je v podstate uzavretý a oklieštenie priestoru pre vzdelávanie v ňom nás núti (osobitne pri niektorých chemických predmetoch) preniesť malú časť výučby (vrátane 3,6 % nasadených povinných predmetov) pod dohode s pedagógmi do online priestoru. Rozvrh je dizajnovaný tak, aby študenti zvládli prechod do sporadickej online výučby (k dispozícii sú aj wifi oddychové zóny a študovňa chemickej knižnice). Výnimočne je výučba koncentrovaná do blokov (niektoré prebiehajú od začiatku septembra).

V neposlednom rade môže do hry vstúpiť aj COVID, aj keď verím, že opatrenia na jeho zvládnutie nebudú plošné a lokálne ohniská sa podarí veľmi rýchlo utlmiť. Ale každý vírus dokáže prekvapiť, preto Vás prosím o zodpovednosť pri ochrane zdravia svojho i ostatných.

Vážená akademická obec, neprichádzam v tomto semestri s ktovieakým nadšením, pretože bude nesporne ovplyvnený viacerými nevypočítateľnými momentami. Želám našim študentom (osobitne prvákom), aby našli naplnenie pri štúdiu prírodných vied, ktoré sú tou najkrajšou oblasťou ľudského poznania. Ak sa na štúdium budete pozorne sústrediť (a my, Vaši pedagógovia, pre to urobíme všetko), rušivé vplyvy sotva zaznamenáte. Raz budete spomínať na to, že Vy ste tými študentami, ktorí boli pri zrodení moderných učebných priestorov fakulty, veď to napokon celé robíme pre Vás. A Vám, milí učitelia, želám, aby sa Vám podarilo plne sa sústrediť na talent našich študentov. Mohli ísť do Brna do nového kampusu, ale vložili nám do rúk dôveru, pretože cítia, že naša fakulta úprimne vyznáva kvalitné vzdelanie.  

S úctou, Váš Peter Fedor, dekan fakulty

Letné sústredenie CHEMoUK 2022

14.-19.8.2022

V dňoch 14.–19.8.2022 sa na našej fakulte uskutočnil už 4. ročník letného sústredenia CHEMoUK, ktoré je odmenou pre najúspešnejších riešiteľov korešpondenčného seminára z chémie pre stredoškolákov.

Bližšie informácie

ACCORD - kľúčové momenty júl 2022

Milé kolegyne, vážení kolegovia, 

veľmi ma teší, že si v týchto dňoch užívate dovolenky, príp.  v rámci pracovného nasadenia využívate skôr home office. Fakulta v týchto týždňoch neposkytuje príliš komfortné útočisko, ale taká je už generálna rekonštrukcia. Projekt napreduje prakticky v súlade s dohodnutým harmonogramom a len kde-tu ho narušia nečakané, alebo skôr objektívne výstrelky.  V tejto súvislosti dovoľte krátku sumarizáciu aktuálneho stavu. 

Intenzívne prebiehajú v týchto dňoch práce najmä v pavilóne CH1, momentálne s vybúranými oknami na poschodiach -1, 0 a 1 a murovaním medziokenných piliérov. V záverečnej fáze (uzatváranie  sadrokartónovými doskami) je rekonštrukcia vnútorných rozvodov vody a kanalizácie. Rovnako sa do finále dostáva rekonštrukcia laboratórií (riešia sa posledné  dorábky vody, montáž elektrických skriniek, príprava na liatie epoxidových  podláh). V tejto súvislosti je montáž nábytku naplánovaná od polovice augusta.

V pavilóne CH2, ktorý bude neuralgickým bodom blížiaceho sa zimného semestra, prebieha osekávanie mozaiky na južnej strane  poschodia -3 a v prípravnej fáze sú obdobné práce na celej severnej fasáde, pričom celý proces spomaľuje riešenie ventilačných vývodov. Budúci týždeň začína rekonštrukcia strechy (momentálne sa naváža materiál). 

V pavilóne B1 prebieha momentálne montáž okien s paralelnými dokončovacími prácami na parapetách a domurovaných stĺpoch. Laboratória sú v rôznom štádiu rozpracovania, predovšetkým ide o demolačné práce a ťahanie nových rozvodov. Práce na vnútorných rozvodoch (momentálne na východnej chodbe) začali tento týždeň. 

Strecha na pavilóne B2 je hotová. Severná strana fasády v záverečnej fáze prác. 

Pavilón G ako vzácna čerešnička čaká zatiaľ podľa harmonogramu na nabratie skúseností na iných pavilónoch.

Rovnako napredujú práce na rekonštrukcii vonkajších rozvodov, ktoré v najbližších dňoch ovplyvnia osobitne parkovisko pred pavilónom CH1 (narezaná línia naznačuje miesto výkopu). Vstup do budovy bude i naďalej zabezpečený, napriek tomu pre opojenie Vašich zmyslov si Vám dovolím odporučiť použitie chodníka popri dolnom altánku až ku vchodu budovy. Prirodzene, prístup na parkovisko bude od pondelka (1. augusta) niekoľko dní limitovaný (vo väčšine prípadov možný), no pri všetkých možnostiach parkovacie miesta 1, 2 a 3 a všetky vyhradené pre fakultné autá nebudú prístupné! 

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ešte niekoľko poznámok v tejto súvislosti: 

  1. ACCORD realizujú rozmanité firmy s rozmanitými pracovníkmi. Nie je v silách fakulty lustrovať ich individuálne etické predispozície. Prosím, nenechávajte v ich dosahu predmety, ktorých strata by pre Vás bola nerozdýchateľná. Apelujeme na nich, že každé zlyhanie bude vyšetrované, ale... 
  2. ACCORD bol vypracovaný pred mnohými rokmi a návrh v danej podobe schválený. V čase prípravy nebol priveľmi komunikovaný v širokej akademickej obci. Dnes (v realizačnej fáze) ale nie je možné robiť úpravy podľa želania kohokoľvek, pretože akákoľvek nedovolená (pokojne aj logicky odôvodnená) úprava prináša hrozbu vysokých finančných korekcií. Dôrazne sme na to boli upozornení. 
  3. Prosím, nenechávajte na chodbách otvorené okná, ktoré ešte zosilňujú v niektorých momentoch riadny prievan. 
  4. Prosím Vás všetkých, vydržte. Tá rekonštrukcia bude mať pre fakultu nevídané pozitíva, tak skoro sa obdobná iste neobjaví. Zvládneme to. 

S úctou a vďakou za pochopenie, Váš peterfedor 

Pár viet k pánovi dekanovi Krchovi

Milé kolegyne, vážení kolegovia,

nepíšem dnes tento krátky mail len ako spomienku na veľkého dekana. Keď pán profesor Krcho sedel u mňa v pracovni  pred sotva tromi rokmi, vyzeral pomerne sústredene na svoje myšlienky. Teda prinajmenšom oveľa vzdialenejší od bežného akademického života, keď som ho vnímal ako dekana počas mojich študentských čias. Vtedy som si dokonca na nátlak všeobecných chýrov (ba až recesie) o jeho výnimočnej a celkom nesporne netuctovej osobnosti na poli geoinformatiky sadol na jednu z jeho prednášok z planetárnej geografie a ostal som presvedčený, že ide v istom slova zmysle o génia. Úsmevne a v tom najlepšom svetle som si oveľa neskôr živo predstavil údajnú príhodu, ako sa v hlbokej kontemplácii nad matematickým modelovaním georeliéfu vrátil z parku domov bez vnuka. Len s vedierkom. Neuveriteľný zápal pre vedu, pre pána dekana Krcha tak charakteristický... 

Ale v ten deň (pred 3 rokmi), ďaleko po svojej osemdesiatke, pôsobil až príliš zamyslene. Ostal som prekvapený, keď zrazu zdvihol obočie a opýtal sa ma, či už cítim depresie, pretože celá dekanská misia sa v očiach akademickej verejnosti musí zákonite hýbať len medzi dvomi nepriestrelnými mantinelmi: od totálneho krachu (tí najmenej úspešní dekani) po miernejšiu kritiku - ale kritiku (tí najúspešnejší), nikdy však v pozitívnych hodnotách.

Ak aj na tom vyznaní je niečo pravdy, ja osobne dnes pociťujem intenzívnu potrebu poďakovať pánovi dekanovi prof. Krchovi za jeho úprimný entuziazmus a energiu posúvať fakultu v neľahkých časoch porevolučnej konsolidácie smerom k modernej digitalizovanej inštitúcii . Ospravedlňte ma, keďže v kartografii vôbec nie som doma, ak vynechám všetky tie scientometrické detaily, ktoré iste nájdete napríklad v článku pani doc. Mičietovej. 

Dnes by som pánu profesorovi takto verejne vyjadril poďakovanie a presvedčil Vás o tom, že jeho odkaz je vysoko v pozitívnych hodnotách progresu, modernizácie, ľudskosti a obetovania sa fakulte. Prosím, venujte jeho pamiatke úprimnú (pokojne aj úsmevnú) spomienku ako na človeka, na ktorého je jeho akademická obec právom hrdá.

S úctou, Váš peterfedor

Poďakovanie pedagógom pri príležitosti Dňa ućiteľov

27.03.2022

Milé kolegyne, vážení kolegovia, drahí pedagógovia, 

hoci to tak trošku intuitívne vychádza priamo z našej alma mater, nebudem sa dnes obracať výlučne na Komenského, s ktorého narodeninami si už tradične pripomíname aj sviatok učiteľov. Iste mnohí viete, že nikdy neodolám pohľadu na slávnu Univerzitu Istropolitanu, ktorá niekedy v druhej polovici 15. storočia zadefinovala naše prírodovedné vzdelávanie nielen prestížou posúvania hraníc poznania sveta prírody, ale najmä ľudskosťou, morálkou a etikou v živote človeka. Možno by ste boli prekvapení, ako ďaleko som teraz od sterilných fráz. Napríklad prof. Regiomontanus, jeden z najslávnejších učiteľov Istropolitany, z ktorého prírodovedného kompendia čerpal aj sám Kolumbus pri svojich objavných cestách, napísal v júli roku 1471 v liste rektorovi Erfurtskej univerzity (uvádzam voľný preklad): 

„Skroťme zápal iných riešiť svoje problémy vojnami, my predsa nechceme zápasiť súbojmi, ale prostredníctvom  kníh. Našimi zbraňami nie sú bodáky a baranidlá, ale prístroje Hipparcha a Ptolemaia“. 

Cítite, aké sú slová našich predchodcov - bratislavských prírodovedných pedagógov aktuálne a nadčasové? I preto Vám v predvečer Dňa učiteľov všetkým čo najúprimnejšie ďakujem, že napriek nepriazni politikov, bizarného rebríčka hodnôt a priorít tejto spoločnosti, pochybovaniu nás samých o nás samých, nedoceneniu a spochybňovaniu ostávate pýchou slovenského intelektu. Keď sa tak nad tým zamyslím, neutkvelo mi z čias 15. storočia v hlave ani jedno zvučné politické meno, pravda učitelia – prírodovedci ako Regiomontanus či Marcin Bylica z Olkusza, prekonávajú stáročia svojim humanistickým odkazom. Prajem Vám, aby ste vydržali toto zvláštne obdobie bez straty entuziazmu, nádeje a prísnej sebareflexie, ktorá nás prírodovedcov drží medzi tými najlepšími. Napokon dôvera našich talentovaných študentov je tým hlavným a nepriestrelným argumentom, že je za nami dobrá práca. 

S úctou, Váš Peter Fedor 

Osobitne pre ukrajinských študentov

24.02.2022

Milí naši ukrajinskí študenti,

myslíme na Vás. Nech Vás naša spoločná Prírodovedecká fakulta pohladí múdrym poznaním, priateľstvom a ľudskosťou, akoby ste boli doma. Žiadny argument neospravedlní vojnové hrôzy. Vaši prírodovedci.

Zimná univerziáda pozná svojich víťazov

V dňoch 7. až 11. februára sa na pôde Univerzity Komenského konalo prestížne športové podujatie Zimná univerziáda a nás teší, že práve Prírodovedecká fakulta bola jedným zo základných organizačných pilierov.

Sme radi, že naša katedra telesnej výchovy na čele s doktorom Martinom Mokošákom po poslednej Zimnej univerziáde v roku 2018 zabojovala a spoločne s ďalšími kolegami priniesla tých najlepších športovcov z radov študentov na našu pôdu.

Celkovo sme videli zápolenia v 12 športoch, pričom dva z nich, ľadový hokej a florbal, otváral dekan PriF UK prof. Peter Fedor. Ten nechýbal ani pri otváracom ceremoniáli celej univerziády po boku významných mien slovenského športu a vysokoškolského prostredia.

Týmto sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným športovcom a organizačnému tímu za hladký priebeh podujatia a veľkú reklamu pre Univerzitu Komenského a Prírodovedeckú fakultu.

FOTO: PriF UK

Spojili sme sily s Úradom jadrového dozoru a Právnickou fakultou

Začiatok februára priniesol ďalší významný krok pre skvalitnenie vedecko-výskumnej činnosti na našej fakulte. V zastúpení dekana prof. Petra Fedora Prírodovedecká fakulta podpísala memorandum o spolupráci s Úradom jadrového dozoru SR a Právnickou fakultou UK.      

Predmetom tejto dohody je vzájomná spolupráca zúčastnených strán, a to najmä v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, a v neposlednom rade sa zameriava aj skúmanie otázok či problémov súvisiacich s činnosťou a pôsobnosťou Úradu jadrového dozoru SR.

Prírodovedecká fakulta sa tak môže tešiť na veľké množstvo benefitov a bezodplatných činností, ktoré dohoda prináša. Takými napríklad sú:

  • konzultácie s odborníkmi Strán dohody
  • umožnenie výskumnej, vývojovej a inej tvorivej činnosti pri spracovaní záverečných prác, vrátane pôsobenia zamestnancov Úradu jadrového dozoru SR ako konzultantov
  • spolupráca na vedeckých projektoch a grantoch
  • umožnenie študentov vykonávať na Úrade jadrového dozoru odbornú prax/stáž
  • účasť odborníkov z Úradu jadrového dozoru na vedeckých a odborných podujatiach a naopak, účasť vedecko-pedagogických zamestnancov PRIF UK na podujatiach ÚJD a iné

Na dosiahnutie čo najlepších výsledkov pri spolupráci na rôznych projektoch a grantoch, každá zo Strán dohody vytvorí profesionálny riešiteľský tím, ktorý konkrétny projekt zastreší.

Veríme, že táto dohoda prinesie množstvo nových možností na tvorivú činnosť a posilní atraktivitu štúdia Prírodovedeckej fakulty UK.

31.01.2022 Významné publikácie za rok 2021

Milé kolegyne, vážení kolegovia, dámy a páni,

napriek pár krátkym minútam môjho novoročného príhovoru, kde v malom priestore odznelo veľa informácií, dovolím si v krátkosti sa touto cestou vrátiť k momentom, na ktoré sme minulý rok v rámci sterilnej online komunikácie (akokoľvek kolegiálna bola) sotva našli chuť a možnosti. A keďže nikto z nás (aspoň tomu verím) nepublikuje výsledky svojej práce primárne ako lov na čo najvyšší IF, no v prvom rade s nadšením posúva hranice ľudského poznania, mali by sme jeden druhého obdivovať nielen scientometricky, ale predovšetkým obsahom svojho diela. Preto mi medzi stovkami zaujímavých publikácií (vrátane dvestovky prvokvartilových článkov) dovoľte dotknúť sa aspoň niektorých najvýznamnejších diel našej fakulty na základe návrhu vedúcich jej pracovísk. Sú len niektoré z mnohých a prezrádzajú veľa o úspechoch a napredovaní našich kolegov.

Špičková veda je už tradične spojená aj s chemickými pracoviskami. Prof. Jampílek (Katedra analytickej chémie) publikoval v periodiku Pharmaceutics štúdiu o nanoformulovaných protizápalových látkach, ktorá bola zaradená medzi 1 % najlepších prác v oblasti farmakológie a toxikológie. Dr. Hrobárik spolu so svojim tímom (Katedra anorganickej chémie) publikoval v prestížnom časopise Organic Letters (Nature Index) efektívny prístup k cenným jod-substituovaným benzotiazolom, pričom okrem samotnej syntézy objavil vznik netradičného substitučného vzoru pri elektrofilnej substitúcii na tomto heteroaromatickom skelete. Autorský kolektív pod vedením dr. Kristíny Plevovej (Katedra organickej chémie) rozpracoval metódu na stereoselektívne spájanie chirálnych ferocénových amínov s heteroaromatickými zlúčeninami. V spolupráci s Karlovou univerzitou bola v periodiku Chemical Communication (IF 6,22) vyvinutá dr. Filom a dr. Cigáňom (Katedra organickej chémie) metóda detekcie nukleotidových liečiv ako je remdesivir (liečivo na COVID-19) prostredníctvom monitorovania intermediátnych cyklických fosfátov.

Cenné výsledky zaznamenali aj naše experimentálno-biologické a biochemické pracoviská. Štúdia pod vedením dr. Frankovského (Katedra genetiky) v periodiku Journal of Biological Chemistry (Nature index) predstavuje komprehenzívny zoznam mitochondriálnych proteínov eukaryotickej bunky, ktoré podliehajú sukcinylácií a úvahy, ako zmena sukcinylácie môže ovplyvniť expresiu génov kódovaných mitochondriálnou DNA. V časopise Nucleic Acids Research (IF 16,9) prezentujú autori viacerých našich pracovísk (vrátane Katedry genetiky a Katedry molekulárnej biológie) výsledky štúdia vzťahu medzi opravnými mechanizmami poškodenia DNA a proteínmi, ktoré sú zúčastnené v regulácii dynamiky chromatínu eukaryotickej bunky. Pod vedením dr. Huszára (Katedra biochémie) objasnil autorský kolektív v periodiku PNAS (Nature index) úlohu ABC transportéra zapojeného do výstavby dôležitej zložky bunkového obalu patogéna, ktorý spôsobuje tuberkulózu V publikácii v časopise Frontiers in Immunology (IF 7,6) poukázal tím doc. Okuliarovej (Katedra živočíšnej fyziológie a ekológie) na imunomechanizmus, ktorým chronodisrupcia narúša prediktívne schopnosti obranných mechanizmov a následne môže vysvetľovať zvýšené zdravotné riziko svetelnej kontaminácie u ľudí. Kolektív pod vedením dr. Vargu (Katedra molekulárnej biológie a Katedry analytickej chémie) ponúka v periodiku Frontiers in Microbiology možnosti zefektívnenia biologickej produkcie prírodných aróm pripravenými oxido-redukčnými systémami založenými na rekombinantných enzýmoch.

Na poli evolučnej biológie a taxonómie dominuje štúdia dr. Andreja Čerňanského (Katedra ekológie), v ktorej v prestížnom časopise Current Biology (IF 10,8) revidoval nesprávny opis dinosaura z kriedového jantáru od autorov z Nature a opísal ho ako nový druh jaštera rodu Oculudentavis. Doc. Vďačný (Katedra zoológie) navrhol revíziu indexu PINA v rámci prepojenia molekulárnej fylogenetiky a ekológie nálevníkov a dr. Jablonský objasnil evolučné aspekty juhobalkánskej endemickej žaby Rana graeca (Biological Journal of the Linnean Society).

Iste aj vedy o Zemi zaznamenali nemálo úspechov. V prestížnom periodiku Earth System Science Data (kategórie Q1 s IF 9.99) predstavili naši gravimetrici (vrátane prof. Pašteku a prof. Bielika z Katedry inžinierskej geológie, hydrogeológie a aplikovanej geofyziky) unikátnu, modernú a prvýkrát homogénnu mapu gravitačných anomálií alpského regiónu. Autorský kolektív pod vedením doc. Bačíka (Katedra miniralógie, petrológie a ložiskovej geológie) predstavil v časopise Lithos podrobnú kryštalochemickú štúdiu berylu z viacerých lokalít na území Namíbie. No a v neposlednom rade aj vedecké a odborné monografické diela či učebnice sú súčasťou akademickej produkcie našej fakulty. Iste by som v týchto súvislostiach poukázal aj na modernú učebnicu sedimentológie z pera doc. Šujana, vynikajúcu monografiu bádenských desaťnožcov doc. Hyžného (Katedra geológie a paleontológie) alebo výpravné dielo o geografii Afriky (doc. Gurňák a kol., Katedra regionálnej geografie a rozvoja regiónov).

 Na prestížne práce bol rok 2021 naozaj bohatý. Štúdia doc. Uríka a dr. Farkaša (Ústav laboratórneho výskumu geomateriálov) opisuje špecifické mikrobiálne indukované štrukturálne zmeny okrov a ich dôsledky na  uvoľňovanie a biodostupnosť kontaminantov As, Sb a Zn. Katedra botaniky (doc. Ščevková, dr. Dušička) predstavila v časopise PNAS (IF 11,2) vzťahy medzi mierou infekcie vírusom SARS-CoV-2 a koncentráciou peľových zŕn v ovzduší, spolu s vlhkosťou a teplotou vzduchu, hustotou obyvateľstva a lockdownom. Pod vedením doc. Vaculíka (Katedra fyziológie rastlín) vyšla štúdia (Journal of Hazardous Materials s IF 10,5)  objasňujúca význam kyseliny kremičitej na bunkovej úrovni pri znížení negatívneho vplyvu škodlivých koncentrácií niklu. Jedinečný príspevkom k porozumeniu vplyvu pH pôd na účinnosť imobilizácie toxických prvkov, arzénu a antimónu, v antropogénne kontaminovaných pôdach použitím nano-železa a amorfných oxidov mangánu vyšiel v gescii Katedry geochémie pod vedením prof. Hillera (Environmental Pollution s IF 8,1). Cenný je aj príspevok prof. Prokopa (Katedra environmentálnej ekológie a manažmentu krajiny) k fobickým aspektom vzťahu nigérijského etnika k jedovatým hadom (Science of the Total Environment s IF 7,96). Výrazne aplikovaný potenciál v medicínsko-právnej ale aj kriminalisticky-forenznej oblasti predstavuje štúdia dr. Švábovej (Katedra antropológie) o  populačne špecifických regresných rovniciach na odhad telesných parametrov zo statických a dynamických plantogramov. Práca doc. Falťana a kol. (Katedra fyzickej geografie a geoinformatiky) v Remote Sensing prispela k poznaniu dynamiky karpatskej krajiny v súvislosti s veternou turbulenciou a premnožením podkôrneho hmyzu.

Milé kolegyne, vážení kolegovia, ani zďaleka to nie sú všetky diela z pera našich odborníkov. Žijeme v dobe, keď si sotva nájdeme na ne čas. Tak aspoň mi dovoľte poďakovať Vám všetkým za ne, sú predsa pýchou našej fakulty, univerzity a prírodných vied ako takých.

S úctou, Váš peterfedor

28.01.2022 Rámcový režim letného semestra 2022

Vážená akademická obec PriF UK,

niet pochýb o tom, že pandémia COVID nepovedala v slovenskom akademickom prostredí ešte svoje posledné slovo a je celkom možné, že v najbližších rokoch ho bude aspoň do istej miery ovplyvňovať. Po sérii rokovaní na Krízovom štábe UK, kde vo všeobecnosti (a našťastie) ľahšie prejavy nákazy omikronom predbieha jeho výnimočne vysoká infekčnosť s paralelným nástupom takmer zabudnutej chrípky, je vysoko pravdepodobné očakávať kulmináciu ochorenia v najbližších týždňoch. Nepodlieham katastrofickým scenárom o údajnej hrozbe spomalenia chodu spoločnosti, ale širší rekonvalescenčný výpadok pedagógov a študentov je naozaj možný. Kým Vás pani študijná prodekanka poinformuje o podrobnostiach režimu štúdia v nastupujúcom letnom semestri (čakáme na právnu platformu z Rektorátu UK a odobrenie RÚVZ), dovoľte mi informovať Vás o vysoko pravdepodobne reverznom modeli zo zimného semestra s cieľom podpory čo najkvalitnejšieho prezenčného prírodovedného vzdelávania pri minimalizácii zdravotných rizík pre našich študentov a zamestnancov. Výučba v letnom semestri (14. februára – 13. mája 2022) prebehne tak, že  počas prvých troch týždňov (14. februára – 6. marca 2022) bude z dôvodu zvýšených zdravotných rizík realizovaná dištančná metóda s možným nahustením prednášok (aj v čase plánovaných cvičení) a zvyšok semestra (od 7. marca 2022) prejde vzdelávanie do prezenčnej podoby s výnimkou prednášok nad 50 študentov (naďalej budú prebiehať dištančne). Prirodzene, počas posledných 3 týždňov semestra môžu byť prednášky nahradené nahustenými cvičeniami. Individuálny vstup do laboratórií (na základe dohľadu vedúceho pracoviska) ako aj individuálny terénny výskum (obzvlášť v súvislosti s napredovaním na záverečnej práce) bude povolený (doporučený) počas celého semestra pre študentov 1. a 2. ročníka magisterského štúdia a 3. ročníka bakalárskeho štúdia. Pre doktorandov je fakulta plne otvorená v prezenčnom móde. Ak sa situácia výrazne nezmení (môže sa), prebehne letný semester 2022 v tomto režime. Ďakujem Vám všetkým za disciplinovaný a zodpovedný prístup k ochrane zdravia a k zabezpečovaniu kvalitného prírodovedného vzdelávania.
S úctou, Váš peterfedor