Športový deň 2022

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba z luku"

1. Mgr. Matúš Žilka

2. RNDr. Zuzana Blašková

3. Jozef Zaťko

 

Víťazi v súťažnej disciplíne "Hod na cieľ"

1. Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

2. Ján Gemel

3. Mgr. Matúš Žilka

 

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba zo vzduchovky"

1. Mgr. Lucia Olexová, PhD.

2. doc. RNDr. Milan Trizna, PhD.

3. RNDr. Helena Jurdáková, PhD.

 

Víťazi v súťažnej disciplíne "Preťahovanie lanom"

1. Rektorát

2. Katedra jadrovej chémie

3. Ekonomické oddelenie

 

Špeciálna cena "Najpočetnejšie pracovisko"

Katedra jadrovej chémie

 

 

 

<output>doc. RNDr. Milan Trizna PhD.</output>

<output>doc. RNDr. Milan Trizna PhD.</output>

 

 

 

FOTOGALÉRIA