Športový deň 2020

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba z luku"

1.miesto: RNDr. Jozef Dušička, PhD.

2.miesto: Mgr. Michal Martinka, PhD.

3.miesto: Mgr. Filip Šándor

Víťazi v súťažnej disciplíne "Hod na cieľ"

1.miesto: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

2.miesto: Mgr. Katarína Veljačiková

3.miesto: doc. Mgr. Peter Vďačný, Dr.rer.nat

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba zo vzduchovky"

1.miesto: RNDr. Eva Záhorská, PhD.

2.miesto: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

3.miesto: Ivona Holúbeková

Víťazi v kategórii "Preťahovanie lanom"

1.miesto: Oddelenie prevádzky

2.miesto: Katedra jadrovej chémie

3.miesto: Dekanát PRIF UK + Rektorát UK

Víťazi v kategórii "Spartan race" - Cena dekana

muži:

1.miesto: Mgr. Roman Najdený

2.miesto: Mgr. Filip Šandor

3.miesto: prof. RNDr. Peter Fedor, PhD. 

 

ženy:

1. miesto:  RNDr. Zuzana Kaňková, PhD. 

Špeciálna cena pre "Najpočetnejšie pracovisko"

Katedra fyziológie rastlín 

Video zo športového dňa 2020: https://www.youtube.com/watch?v=OyULJAPZyZ8

Fotogaléria

Sponzori