Športový deň 2017

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba zo vzduchovky"

1.miesto: Némethová Vlasta

2.miesto: doc. RNDr. Trizna Milan, PhD.

2.miesto: Feketeová Helena

3.miesto: RNDr. Mentel Marek, PhD.

 
 

Víťazi v súťažnej disciplíne "Hod granátom"

1.miesto: Bc. Jakubová Andrea

2.miesto: Ševcová Darina

3.miesto: Mgr. Majerčíková Iveta

Víťazi v kategórii "Preťahovanie lanom"

1.miesto: Dekanát

2.miesto: Oddelenie prevádzky

3.miesto: Katedra anorganickej chémie

Špeciálna cena "Cena Hujera" 

Cena za najpočetnejšie zúčastnené družstvo: Študijné oddelenie 

Fotogaléria