Športový deň 2016

Víťazi v súťažnej kategórii "Streľba zo vzduchovky"

1.miesto: Iveta Boháčová

2.miesto: Peter Bandura

3.miesto: Ivan Valent

Víťazi v kategórii "Preťahovanie lanom"

1.miesto: Katedra anorganickej chémie

2.miesto: Katedra genetiky

3.miesto: Študijné oddelenie

Fotogaléria