Športový deň 2019

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba z luku"

1.miesto: RNDr. Jozef Dušička, PhD.

2.miesto: doc. RNDr. Radoslav Halko, PhD.

3.miesto: Mgr. Ján Svetlík 

Víťazi v súťažnej disciplíne "Hod na cieľ"

1.miesto: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

2.miesto: Mgr. Tomáš Senko, PhD.

3.miesto: Mgr. Matej Hruška

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba zo vzduchovky"

1.miesto: Mgr. Ján Svetlík

2.miesto: doc. RNDr. Martin Putala, CSc.

3.miesto: Vierka Apoštolová

Víťazi v kategórii "Preťahovanie lanom"

1.miesto: Vedenie

2.miesto: Katedra ekonomickej a sociálnej geografie, demografie a územného rozvoja

3.miesto: Katedra fyziológie rastlín

Špeciálna cena pre "Najpočetnejšie pracovisko"

Katedra genetiky

Fotogaléria