Športový deň 2018

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba zo vzduchovky"

1.miesto: Viera Apoštolová

2.miesto: Ing. Jana Kovariková

2.miesto: Mgr. Lucia Mentelová, PhD.

2.miesto: Mgr. Michal Martinka, PhD.

Víťazi v súťažnej disciplíne "Streľba z luku"

1.miesto: RNDr. Marek Mentel, PhD.

2.miesto: Mgr. Milan Takáč

3.miesto: RNDr. Jozef Dušička, PhD.

 

 

Víťazi v súťažnej disciplíne "Hod na cieľ"

1.miesto: Mgr. Daniel Ozdín, PhD.

2.miesto: Mgr. Eva Šotníková

3.miesto: Mgr. Tomáš Senko, PhD.

 

 

Víťazi v kategórii "Preťahovanie lanom"

1.miesto: Dekanát

2.miesto: Katedra genetiky

3.miesto: Katedra živočíšnej fyziológie a etológie 

Špeciálna cena pre "Najpočetnejšie pracovisko"

Katedra genetiky

Fotogaléria